Bra besked om karriärtjänster för förskollärare

Nyss förklarade förskoleminister Maria Arnholm att hon tänker föreslå att även förskolans lärare ska omfattas av möjligheten till karriärtjänster. Reformen om karriärlärare är nu på väg att införas inom grund- och gymnasieskola men förskolan har tidigare inte omfattats. Nu ser vi resultatet av Lärarförbundets arbete för att ta tillvara skickliga lärares kompetens också i förskolan.

-          Med detta besked tar den nya förskoleministern Maria Arnholm ett viktigt steg för att stärka lärarprofessionen i förskolan. Det är en stor framgång för Lärarförbundet som länge drivit på för att täppa igen det gap som regeringen tidigare byggt mellan förskolans och skolans lärare, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Av förskolans lärare är en förkrossande majoritet – 97 procent – kvinnor. De är också den lägst betalda av alla lärarkategorier.

-          På det här sättet så gör Maria Arnholm gemensam politik på sina två viktigaste områden – jämställdhet och förskola. Karriärutveckling och en tydlig höjning av de löner som i praktiken är kvinnolöner kanske blir årets viktigaste jämställdhetsreform, säger Eva-Lis Sirén.

Idag finns pengar avsatta från regeringen enbart för karriärtjänster till lärare i grund- och gymnasieskolan och ett stort antal kommuner kommer att delta. Men det finns inget som hindrar huvudmännen att redan nu ta ansvaret för att erbjuda utvecklingsmöjligheter också för förskolans lärare.

-          Det finns nu en stabil riksdagsmajoritet för att införa karriärtjänsterna också för förskolans lärare och jag hoppas att man snabbt kommer fram till beslut. Kommunpolitikerna borde genast förstå denna signal och ta med förskollärarna i reformen redan från början, säger Eva-Lis Sirén.

För upplysningar och kommentarer:
Lärarförbundets presschef Håkan Carlsson 070-867 3986
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar: