Dålig arbetsmiljö leder till sämre resultat

Dålig arbetsmiljö sätter sina spår i elevernas resultat, det visar vår rapport ”Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat”. En väg att förbättra elevresultaten är att satsa på arbetsmiljön.

I kommuner där lärare är sjuka presterar eleverna sämre. I de kommuner som har sjukast lärare slutför nästan fyra procentenheter färre elever sin gymnasieutbildning vid 20-års ålder och meritvärdet i grundskolan är nio och en halv poäng lägre än i de som har de friskaste.

-          Både lärare och elever är stressade i skolan, visar den senaste rapporten från Skolverket – Attityder till skolan – som kom i veckan. För lärares del har andelen som anger att de är ofta eller alltid är stressade ökat med 15-procentenehter sedan 2009. Arbetsmiljön i skolan snarast försämras och det är därför hög tid att vända trenden. Lärare måste få vara lärare för att eleverna ska kunna höja sina resultat, säger Eva-Lis Sirén.

Ett tydligt resultat i undersökningen är att där ledningen lyssnar på medarbetarna blir arbetsmiljön bättre.

-          I de kommuner där politiker och höga chefer lyssnar på synpunkter från elever, lärare och skolledare kring arbetsmiljön och vidtar åtgärder för att den ska vara bra, där är sjuktalen lägre. Vill man som politiker ha goda resultat i skolan måste ta arbetsmiljöfrågorna på allvar, forstätter Eva-Lis Sirén.

Vår undersökning leder fram till fem konkreta förslag och utmaningar till chefer, friskoleägare och skolpolitiker:

1. Lyssna på elever, lärare och rektorer när de framför synpunkter

2. Bygg en välfungerande organisation för samtal där synpunkter på förutsättningar och arbetsmiljö kommer fram och tas om hand

3. Organisera för en jämn och rimlig arbetsbelastning

4. Elever, lärare och skolledares hälsa ska väga tungt i allt beslutsfattande

5. Bedriv ett aktivt hälsoarbete där både individen och kollektivet sätts i fokus

För mer information:
Amanda Florin, Pressekreterare,  072-237 88 82
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar:

Dokument & länkar