​Gotland på plats 104 i Bästa skolkommun

Report this content

Gotland når en bit över rikssnittet i Lärarförbundets Bästa skolkommun 2019 med en 104:e plats bland landets 290 kommuner. Hög lärartäthet och förhållandevis stor resurstilldelning tillhör kommunens styrkor.

Hela rankningen hittar du här:https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun

För 18:e året i rad presenterar Lärarförbundet sin rankning Sveriges Bästa skolkommun. I hela landet är Torsby etta.

– Kommuner som satsar på sin skola och sina lärare blir också en kommun som många vill bo i. Det måste vara alla politikers högsta prioritet att säkerställa en bra skolgång för alla elever. Vi vill att Bästa skolkommun ska bidra till de samtal och satsningar som krävs för att säkra lärares förutsättningar att få göra ett bra jobb med varje elev, säger  Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. 

När vi jämför Gotland med andra kommuner runtom i landet sticker lärartätheten och resurstilldelningen ut som positiva faktorer. Däremot har kommunen utvecklingspotential när det gäller lärarlöner och genomströmningen i gymnasiet. Det är relativt få elever på Gotland som klarar gymnasiet på tre år.

I förhållande till andra kommuner av samma storleksklass och karaktär klarar sig Gotland också något bättre än snittet. Bland mindre städer och tätorter (enligt SKL:s definition) ligger Gotland på plats 11 av 29.

Ny rankning

Bästa skolkommun rankar inte enskilda skolor eller lärare, istället tittar vi på hur kommuner har satsat på sin skola utifrån 10 olika kriterier. En stor nyhet med årets rankning är att den från och med i år baseras på ett indexbaserat underlag. Detta innebär att varje kommun får en rankningsplacering men också ett individuellt indextal. Indextalet gör det möjligt för kommunen att följa och påverka sin egna utveckling över tid oberoende av hur andra kommuner agerar och placerar sig. Det gör också att rankningen inte längre är jämförbar med tidigare års rankningar.

”Satsa på skolan och lärarna”

I år sker lanseringen av Bästa skolkommun i skuggan av ett mycket ansträngt ekonomiskt läge i Sveriges kommuner. Regeringen prioriterade inte kommunsektorns ekonomi i budgetpropositionen och konsekvenserna riskerar att bli förödande med ytterligare nedskärningar i skolan.

– Regeringen måste ta sitt ansvar för en stark grundfinansiering av kommunerna och säkerställa en väl fungerande och likvärdig skola i hela landet. Det är, i ett ansträngt läge, viktigare än någonsin att kommunerna gör rätt prioriteringar och sätter skolan och lärarna först, säger Johanna Jaara Åstrand.

Mer information om rankningen är gjord hittar ni här.

Prenumerera

Media

Media