Kommunerna i Uppsala län ligger under snittet i Bästa Skolkommun

Report this content

Knivsta är den kommun i Uppsala som ligger sig högst i Lärarförbundets Bästa skolkommun på en 221:a plats. Generellt klarar sig kommunerna i länet sämre än snittet i landet. Tierp ligger på plats 288.

Hela rankningen hittar du här: https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun

För 18:e året i rad presenterar Lärarförbundet sin rankning Sveriges Bästa skolkommun. I Uppsala län toppas listan i år av Knivsta (221), Heby (224) och Håbo (243). I hela landet är Torsby etta.

– Genom att prioritera sina lärare och sin skola stärker kommunen förutsättningarna för goda resultat. Vi vill att vår rankning ska bidra till nödvändiga samtal om vilka investeringar som nu behövs och vad som krävs för att vara en attraktiv lärararbetsgivare. Vi har svaren och vi vet dessutom att en kommun med en bra förskola och skola är en kommun som många vill bo i, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Jämfört med resten av riket landar en förhållandevis stor andel av kommunerna i Uppsala län en bit ner i Bästa skolkommun. Samtliga länets kommuner ligger på den nedre halvan i undersökningen.

Länets kommuner ligger lägre än snittet på samtliga tio jämförelsekriterier. Rankningen dras framför allt ner av låg andel godkända elever, låg andel som fullföljer gymnasiet och låg lärartäthet.

Ny rankning

Bästa skolkommun rankar inte enskilda skolor eller lärare, istället tittar vi på hur kommuner har satsat på sin skola utifrån 10 olika kriterier. En stor nyhet med årets rankning är att den från och med i år baseras på ett indexbaserat underlag. Detta innebär att varje kommun får en rankningsplacering men också ett individuellt indextal. Indextalet gör det möjligt för kommunen att följa och påverka sin egna utveckling över tid oberoende av hur andra kommuner agerar och placerar sig. Det gör också att rankningen inte längre är jämförbar med tidigare års rankningar.

”Satsa på skolan och lärarna”

I år sker lanseringen av Bästa skolkommun i skuggan av ett mycket ansträngt ekonomiskt läge i Sveriges kommuner. Regeringen prioriterade inte kommunsektorns ekonomi i budgetpropositionen och konsekvenserna riskerar att bli förödande med ytterligare nedskärningar i skolan.

– Regeringen måste ta sitt ansvar för en stark grundfinansiering av kommunerna och säkerställa en väl fungerande och likvärdig skola i hela landet. Det är, i ett ansträngt läge, viktigare än någonsin att kommunerna gör rätt prioriteringar och sätter skolan och lärarna först, säger Johanna Jaara Åstrand.

Mer information om rankningen är gjord hittar ni här.

Så klarar sig kommunerna i Uppsala i Bästa skolkommun 2019
Kommun Rankning 2019
Knivsta 221
Heby 224
Håbo 243
Uppsala 265
Älvkarleby 268
Östhammar 270
Enköping 283
Tierp 288

Prenumerera

Media

Media