Lärarförbundet kommenterar regeringens förslag ”Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner”

Idag presenterade regeringen förändringar för stärkt digital kompetens i skolans läroplaner och kursplaner. Lärarförbundet har länge efterfrågat dessa förändringar men är starkt kritiska till att tillämpningen ska ske redan inom ett år.

En av de största förändringarna innebär att programmering införs som ett tydligt inslag i teknik och matematik. Men idag är det få lärare som har kunskaper i programmering. Ändringarna i läroplanen borde inte träda i kraft förrän alla lärare som har behov av kompetensutveckling har fått den.

-  Att alla lärare inom teknik i grundskolan och alla lärare i matematik i grund- och gymnasieskolan redan inom ett år ska kunna undervisa i programmering är helt orealistiskt. Det blir inte fler timmar på en lärares dygn bara för att fler moment förs in i läroplanen, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

Regeringens beslut ligger visserligen i linje med samhällsutvecklingen i stort och är något som Lärarförbundet har drivit under många år. Men det är enfaldigt att tro att det här ska lyckas utan att säkra lärares kompetensutveckling och rimlig tid för implementering. Både på ett nationellt och lokalt plan måste det säkerställas att lärare ges möjlighet till digital kompetensutveckling, till exempel inom de nationella skolutvecklingsprogrammen.

- Idag uppger nästan 60 procent av lärarna, enligt Skolverket, att de behöver mer kompetensutveckling för att kunna använda digitala pedagogiska verktyg. Att då hastigt driva fram de här förslagen är varken hållbart eller ansvarsfullt, säger Johanna Jaara Åstrand.

För upplysningar:
Lärarförbundets Pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Prenumerera