Lärarnas arbetsbörda minskar

Idag presenterar regeringens utredare Thomas Persson sina förslag för minskad administration för lärare. Han föreslår att skyldigheten att upprätta åtgärdsprogram avskaffas. Lärarförbundet har länge drivit frågan om att minska arbetsbelastningen för lärare.

-          Det är en stor seger för Lärarförbundet och alla Sveriges lärare. Nu får skolan större frihet att rikta sina insatser mot de elever som behöver mest stöd, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Enligt Thomas Perssons uppskattningar lägger lärare totalt ca 400 000 timmar på åtgärdsprogrammen.

-          Dessa timmar kommer lärarna nu kunna ägna åt att faktiskt ge stöd till eleverna, istället för att skriva om det. Lärarnas arbetsbelastning är så pass hög att varje förändring som syftar till att minska den är ett viktigt steg, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet har länge drivit frågan om en ordinationsrätt för lärare. Det innebär att lärare, som vet och kan mest, får ökat inflytande över hur skolans resurser används. På så sätt ökar tilliten till lärarna, att själva bedöma vad som är bra för eleverna.

-          Viktiga delar återstår. Resurser måste satsas på fler speciallärare och ökat särskilt stöd. Dessutom måste en statlig kontroll till för att garantera att åtgärdsprogrammen skrivs för och när elever verkligen behöver, inte så fort föräldrar kräver. Om detta inte sker kan vi aldrig uppnå högsta kvalitet, säger Eva-Lis Sirén.

För mer information:
Amanda Florin, Pressekreterare,  072-237 88 82
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar:

Dokument & länkar