​Matilda Gustafsson omvald till ordförande för Lärarförbundet Student

Matilda Gustafsson som det senaste året suttit som ordförande för Lärarförbundet Student blev på lördagens årsmöte omvald till ordförandeposten. Till vice ordförande valdes Elouise Johansson.

- Det är en fantastisk ära att få förnyat förtroende. Det här är det finaste uppdrag en lärarstudent kan få, och jag känner mig hedrad och ödmjuk inför uppgiften, säger Matilda Gustafsson.

Matilda Gustafsson studerar till ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet. Matilda har varit aktiv i Lärarförbundet Student på både nationell och lokal nivå sedan 2014.

Som främste representant för Nordens största organisation för lärarstudenter har Matilda under 2017 varit en stark röst i den skolpolitiska diskussionen. Med sin strategiska fingertoppskänsla och vassa penna har hon framgångsrikt kommunicerat Lärarförbundet Students politik och bevakat medlemmarnas intressen

- Vi står inför ett valår och ett kongressår, och det gör att det blir än viktigare att vi synliggör framtida lärare i skoldebatten. Alla lärarstudenter måste garanteras en utbildning av hög kvalitet med goda förutsättningar att förena teori och praktik, säger Matilda Gustafsson.

Elouise Johansson studerar till ämneslärare med inriktning historia och engelska vid Göteborgs universitet. Hon har varit aktiv i Lärarförbundet Student sedan början av 2016 och valdes till styrelseledamot på Lärarstudentmötet samma år.

- Jag tror att det är viktigt att vi driver på för särskilda lösningar för att locka fler till läraryrket, till exempel genom skuldavskrivningar och särskilda satsningar på verksamhetsintegrerade moment under utbildningen, säger Elouise Johansson. 

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.