Nytt läraravtal klart: Lärarnas inflytande ska öka och arbetsbelastningen minska

Report this content

Förhandlingarna mellan Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges kommuner och regioner samt Sobona är färdiga. Parterna har i dag, onsdag, tecknat ett nytt avtal som binder arbetsgivarna till konkreta åtgärder för bättre arbetsmiljö och lönestruktur.

Avtalet ställer skarpare krav på arbetsgivarna att minska arbetsbelastningen, förbättra organiseringen av arbetet och skapa en lönestruktur där bland annat erfarenhet ska premieras. Det är hög tid att kommunerna tar sitt ansvar som skolarbetsgivare, resultatet måste bli bättre balans mellan uppdrag och förutsättningar, säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand efter att Lärarförbundets avtalsdelegation antagit avtalet.

Lärares inflytande över arbetstiden ökar, och tydliga insatser tvingas fram där arbetsgivaren ska säkerställa ett mer hållbart och utvecklande lärarliv. Bland annat genom att sätta tryck på lokala avtal om planeringstid och att årsarbetstiden ska stämmas av minst fyra gånger per år. En stor vinst för oss är att arbete i lovskola fortsatt kommer vara frivilligt och med en rejäl ersättning, säger Johanna Jaara Åstrand.

Hon vill tacka Lärarförbundets medlemmar för engagemanget och mobiliseringen under avtalsrörelsen och konstaterar att trycket på staten måste fortsätta om man ska komma till rätta med den bristande likvärdigheten.

– Vi vet att det är olika förutsättningar som möter Lärarförbundets medlemmar beroende på i vilken kommun de arbetar. Likvärdighetsproblematiken i svensk skola kan inte lösas genom avtal. Staten måste ta huvudansvaret för likvärdigheten, finansieringen och lärarförsörjningen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Avtalet löper på tre år från och med första april 2021 och omfattar över 200 000 anställda inom Sveriges kommunala skolor och förskolor. 

Här hittar du avtalets viktigaste punkter och beskrivningar av vad de innebär, samt avtalet i sin helhet: lararforbundet.se/skolavtal21

För mer information, kontakta pressjouren på:

08-737 69 02

press@lararforbundet.se

Om Lärarförbundet:

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar lärarprofessionen och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Prenumerera

Media

Media