Orimliga förutsättningar för rektorer

Idag presenterade professor Olof Johansson sin utredning ”Rektorn och styrkedjan” som tydligt visar att rektorernas tid inte räcker till. Lärarförbundet efterlyser skarpare förslag för att ge rektorer rätt förutsättningar. 

-          Tyvärr tvingas jag konstatera att detta inte är något nytt för oss. Det finns inga ursäkter längre för kommuner och fristående skolor att inte förbättra situationen för rektorerna, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

I Sverige har rektorerna alldeles för lite tid för det pedagogiska ledarskapet i förhållande till andra länder. I de bästa skolsystemen i världen så använder rektorerna hälften av sin tid till detta.

-          Två tredjedelar av rektorerna har fått allt mindre tid för det pedagogiska ledarskapet. Elevresultaten måste höjas, då duger det inte med ett skolsystem där rektorn inte får rätt förutsättningar att skapa en verksamhet som bidrar till höjda resultat, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare.  

Enligt utredningen uppger de flesta rektorer att de arbetar mellan 47 och 50 timmar i veckan. Enligt en undersökning från Lärarförbundet har 55 procent av rektorerna har övervägt att byta jobb det senaste året.

-          Vi behöver fler rektorer, inte färre. Jag är besviken på att det saknades skarpa förslag som tvingar huvudmännen att säkerställa att rektorerna får tid och resurser att driva skolutveckling, säger Johanna Jaara Åstrand.

För mer information:
Amanda Florin, Pressekreterare,  072-237 88 82
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 233 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar:

Dokument & länkar