Ronneby toppar Bästa skolkommun i Blekinge

Report this content

Ronneby är den kommun i Blekinge som ligger sig högst i Lärarförbundets Bästa skolkommun på en 41:a plats.

Hela rankningen hittar du här: https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun

För 18:e året i rad presenterar Lärarförbundet sin rankning Sveriges Bästa skolkommun. I Blekinge län toppas listan i år av Ronneby (41), Olofström (94) och Karlshamn (130). I hela landet är Torsby etta.

– Vi vill att skolan ska vara kommunens absolut viktigaste prioritering. Att våra arbetsgivare satsar på oss lärare skapar förutsättningar för att varje elev ska få möjlighet att undervisas av behöriga lärare med bra arbetsmiljö. Vi vet att en kommun med en bra skola där elever och lärare trivs är en kommun som många vill bo i, säger Sonja Stranne, ordförande Lärarförbundet Ronneby.

Ronneby är alltså den högst rankade kommunen i länet. Till kommunens styrkor hör andel som fullföljer gymnasiet och lärartätheten.

Jämfört med resten av landet klarar sig kommunerna i Blekinge län bättre än snittet, andra sämre. Tre av fem kommuner ligger på den övre halvan i undersökningen, två på den nedre.

Andel som fullföljer gymnasiet, lärarnas utbildningsnivå och andel barn i förskolan hör till Blekinge läns relativa styrkor i årets rankning, medan länets kommuner placerar sig lägre när vi jämför lärarlönen, elevernas meritvärde i åk 9 och andelen godkända elever.

Ny rankning

Bästa skolkommun rankar inte enskilda skolor eller lärare, istället tittar vi på hur kommuner har satsat på sin skola utifrån 10 olika kriterier. En stor nyhet med årets rankning är att den från och med i år baseras på ett indexbaserat underlag. Detta innebär att varje kommun får en rankningsplacering men också ett individuellt indextal. Indextalet gör det möjligt för kommunen att följa och påverka sin egna utveckling över tid oberoende av hur andra kommuner agerar och placerar sig. Det gör också att rankningen inte längre är jämförbar med tidigare års rankningar.

”Satsa på skolan och lärarna”

I år sker lanseringen av Bästa skolkommun i skuggan av ett mycket ansträngt ekonomiskt läge i Sveriges kommuner. Regeringen prioriterade inte kommunsektorns ekonomi i budgetpropositionen och konsekvenserna riskerar att bli förödande med ytterligare nedskärningar i skolan.

– Regeringen måste ta sitt ansvar för en stark grundfinansiering av kommunerna och säkerställa en väl fungerande och likvärdig skola i hela landet. Det är, i ett ansträngt läge, viktigare än någonsin att kommunerna gör rätt prioriteringar och sätter skolan och lärarna först, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Mer information om rankningen är gjord hittar ni här.

Så klarar sig kommunerna i Blekinge i Bästa skolkommun 2019
Kommun Rankning 2019
Ronneby 41
Olofström 94
Karlshamn 130
Karlskrona 168
Sölvesborg 214

Prenumerera

Media

Media