​Sju av tio lärare är behöriga i Uppsala län

Report this content

Med en lärarbehörighet på 72 procent ligger Uppsala län över snittet för hela landet. Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet i dag analyserar på kommun- och länsnivå över den senaste fyra åren.

I december 2017 hade motsvarande 72 procent av lärarna1 i grundskolan i Uppsala län lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

– När lärare saknas påverkas både kvalitén i elevernas undervisning och arbetsmiljön för befintliga lärare. Lärarbristen riskerar att öka skillnaderna mellan skolor. Som lärare vet vi hur viktiga vi är för varandra och hur avgörande det är att förutsättningarna är som bäst där utmaningarna är som störst, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Av de sammanlagt 3 013 grundskollärarna i Uppsala län (motsvarande 2 641 heltidstjänster) var det 2 419 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Andelen behöriga lärare låg på ungefär samma nivå som året innan. Uppsala län följde därmed utvecklingen i riket. I hela landet ligger lärarbehörigheten på 71 procent, vilket i stort sett samma nivå som året innan.

Lärarbehörigheten ökar i sammanlagt fem av åtta kommuner i Uppsala län. Mest anmärkningsvärda förbättringar ser vi i Heby kommun. I Tierps kommun och Älvkarleby kommun däremot går andel behöriga lärare nedåt betydligt.

Tiotusentals lärare saknas

Siffror från SCB visar att 2035 kommer vi i Sverige att sakna 79 000 lärare. Skollagen är tydlig med att det är endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen.

– Ingen kan blunda för lärarbristen. Alla måste ta sin del av ansvaret för att stärka läraryrkets attraktivitet både nationellt och lokalt. Skulle läraryrket värderas och få vara det yrke det är tänkt att vara skulle vi ha lång kö till lärarutbildningen och tuff konkurrens om lärartjänster, säger Johanna Jaara Åstrand.

– Lärarbristen beror på låga löner och hög arbetsbelastning. Satsa rätt och värna de lärare som finns så går det att vända. Ta ett helhetsgrepp om de skolor som har de tuffaste utmaningarna. Rekrytera lärarteam, satsa på ledarskapet, elevhälsa, digitalisering och bra kringstöd- då kommer lärareffekten få spela roll för fler och det vinner hela samhället på, säger Johanna Jaara Åstrand.

Unika rapporter för alla kommuner

För att lyfta fram de stora regionala skillnaderna i lärarbehörighet runtom i landet har Lärarförbundet sammanställt rapporter för samtliga kommuner i landet. Rapporterna innehåller inte bara analys över utvecklingen i lärarbehörighet i respektive kommun, utan också en sammanställning över samtliga skolor.

Klicka på den kommun du vill läsa mer om i tabellen nedan.

LÄRAREBEHÖRIGHET KOMMUNERNA I UPPSALA LÄN

Kommun 2017/18 2016/17 Förändring
Enköpings kommun 67 % 67 % −0 %
Heby kommun 75 % 69 % +6 %
Håbo kommun 60 % 56 % +4 %
Knivsta kommun 74 % 73 % +1 %
Tierps kommun 68 % 74 % −6 %
Uppsala kommun 76 % 76 % +1 %
Älvkarleby kommun 62 % 68 % −6 %
Östhammars kommun 70 % 68 % +3 %

Kommentarer

1 Här mäter vi antal heltidstjänster, och alltså inte antal personer. Antalet tjänster ger en mer rättvis spegling av undervisningen, men kan variera en del från antalet faktiska lärare.

Prenumerera