Svenska lärarlöner fortsatt låga

Idag presenteras ny utbildningsstatistik från OECD i den så kallade Education at a Glance med bland annat uppgifter om lärarlöner. Liksom förra årets siffror, hamnar Sverige på en fortsatt placering i botten av lönejämförelsen. 

Sverige ligger fortfarande på 24:e plats i löneligan inom OECD, och placerar sig sämre än krisländer som Irland, Italien, Portugal och Spanien

-     Jag ser tyvärr en dyster upprepning av förra årets siffror. Det är mycket allvarligt att svenska lärare fortsätter att spela i bottenligan i jämförelse med sina kollegor i andra länder. På sikt är detta ett hot mot Sveriges konkurrenskraft, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Statistiken visar stora löneskillnader jämfört med våra nordiska grannländer, där t.ex. danska gymnasielärare har 11 000 kronor mer i månaden. Även finska och norska lärare ligger flera tusen kronor över de svenska lärarlönerna.

-     Om inte lärarlönerna snarast hamnar på en internationellt sett konkurrenskraftig nivå riskerar vi en allt större lärarflykt till våra nordiska grannländer där yrket värderas högre, säger Eva-Lis Sirén.

Allt fler ser nu lärarlönerna som den avgörande faktorn för att mota den nationella lärarkrisen. Ska vi locka de allra bästa studenterna till läraryrket måste lärarlönerna vara minst i nivå med andra yrken med lika lång utbildning.

-    Dagens siffror balanserar farligt nära ett fullt utlöst alarm och det borde bli en väckarklocka för Sveriges politiker, oavsett färg. Jag har uppmärksammat en ny ton i debatten där fler och fler förstår vikten av höjda lärarlöner för att mota den nationella lärarkrisen. När nu ny statistik kommer borde detta understryka behovet av snabba åtgärder, säger Eva-Lis Sirén.

För mer information:
Amanda Florin, Pressekreterare,  072-237 88 82
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar:

Dokument & länkar