Sveriges lärare varnar – fortsätter det så här så slutar vi

Report this content

Fyra av fem lärare menar att deras jobb skulle bli mindre givande med en ökad andel fjärr- och distansundervisning efter pandemin. Nästan varannan skulle allvarligt överväga att byta yrke. Det framgår av rapporten Digitalisera inte bort lärarprofessionen som Lärarförbundet presenterar i dag, torsdag.

Många skolor har under pandemin fått ställa om till digital undervisning, helt eller delvis. I Lärarförbundets rapport Digitalisera inte bort lärarprofessionen tecknas en helhetsbild av hur lärare och skolledare upplevt det gångna året.

Bland annat menar två av tre lärare att det blivit svårare att lära eleverna det de ska.

Resultaten talar sitt tydliga språk. Med mer fjärr- och distansundervisning så minskar kvaliteten i skolan kraftigt. Det blir svårare att nå såväl kunskapsmålen som de sociala målen. Även likvärdigheten försämras, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Nästan två tredjedelar av de elever som av lärarna bedöms komma från socioekonomiskt svaga hem anses ha dåliga eller mycket dåliga förutsättningar för digital undervisning i hemmiljön. Vad gäller digitala verktyg och it-support ser det särskilt illa ut inom vuxenutbildningen där många av lärarna uppger att deras elever helt saknar tillgång till det de behöver.

Alla elever har inte samma möjligheter att tillgodogöra sig digital undervisning. Det är tydligt vilka som drabbas mest av en digitalisering som går fel, säger Johanna Jaara Åstrand.

Utifrån sina erfarenheter från det senaste året gör lärarkåren en rad förutsägelser om framtiden. Nära hälften tror att fjärr- och distansundervisning kommer att bli vanligare även efter pandemin – och blir det så kommer lika många, 47 procent, allvarligt överväga att sluta som lärare.

Det här är en varningssignal från lärarkåren som måste tas på stort allvar. Många tror i dag att det går att lösa lärarbristen och skolans andra utmaningar genom mer distansundervisning. Vi kan visa att det är tvärtom. En digitalisering som sker på fel sätt, och av fel orsaker, spär på lärarbristen när arbetsglädjen och yrkesstoltheten minskar, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet kräver bland annat:

  • Skolväsendet ska digitaliseras utifrån lärarprofessionens behov och professionella kontroll, inte för att åstadkomma minskade kostnader eller färre lärare per elev.
  • Fjärr- och distansundervisning ska bedrivas i undantagsfall, vara tydligt reglerat i alla skolformer och alltid granskas utifrån den kvalitetsförlust som undervisningsformerna kan innebära.
  • Alla skolor ska ha tillgång till tillfredsställande infrastruktur, ändamålsenliga digitala verktyg, närvarande och effektiv teknisk och pedagogisk support samt ändamålsenlig och långsiktig kompetensutveckling.

Om rapporten:

Rapporten Digitalisera inte bort lärarprofessionen bygger på sex olika undersökningar genomförda september 2019-februari 2021. Nära 5 000 slumpmässigt utvalda medlemmar har deltagit via Lärarförbundets panel hos Kantar Sifo. Ta del av rapporten här.

Om webbinariet ”Digitalisera inte bort lärarprofessionen”:

Den 18 mars kl 16-17 diskuteras rapportens resultat av lärare, forskare, utbildningsminister Anna Ekström (S) och Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand under ett webbinarium. Läs mer och anmäl dig här.

För mer information, kontakta pressjouren på:

08-737 69 02
press@lararforbundet.se

Om Lärarförbundet:

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Två av tre lärare menar att det blivit svårare att lära eleverna det de ska under pandemin.
Twittra det här
47 procent av lärarna kommer allvarligt att överväga att byta yrke om fjärr- och distansundervisning blir vanligare även efter pandemin.
Twittra det här