Tingsryd toppar Bästa skolkommun i Kronoberg

Report this content

Tingsryd är den kommun i Kronoberg som ligger sig högst i Lärarförbundets Bästa skolkommun på en 80:e plats.

Hela rankningen hittar du här: https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun

För 18:e året i rad presenterar Lärarförbundet sin rankning Sveriges Bästa skolkommun. I Kronobergs län toppas listan i år av Tingsryd (80), Markaryd (102) och Uppvidinge (128). I hela landet är Torsby etta.

– Vi vill att skolan ska vara kommunens absolut viktigaste prioritering. Att våra arbetsgivare satsar på oss lärare skapar förutsättningar för att varje elev ska få möjlighet att undervisas av behöriga lärare med bra arbetsmiljö. Vi vet att en kommun med en bra skola där elever och lärare trivs är en kommun med nöjda invånare som även lockar till sig nya invånare, säger Elin Magnusson, ordförande Lärarförbundet Tingsryd.

Tingsryd är alltså den högst rankade kommunen i länet. Till kommunens styrkor hör andelen godkända elever och elevernas meritvärde i åk 9.

Jämfört med resten av landet klarar sig kommunerna i Kronobergs län bättre än snittet, andra sämre. Tre av åtta kommuner ligger på den övre halvan i undersökningen, fem på den nedre.

Andel som fullföljer gymnasiet, andel barn i förskolan och elevernas meritvärde i åk 9 hör till Kronobergs läns relativa styrkor i årets rankning, medan länets kommuner placerar sig lägre när vi jämför nivån på sjukfrånvaron, resurstilldelningen och lärarnas utbildningsnivå.

Ny rankning

Bästa skolkommun rankar inte enskilda skolor eller lärare, istället tittar vi på hur kommuner har satsat på sin skola utifrån 10 olika kriterier. En stor nyhet med årets rankning är att den från och med i år baseras på ett indexbaserat underlag. Detta innebär att varje kommun får en rankningsplacering men också ett individuellt indextal. Indextalet gör det möjligt för kommunen att följa och påverka sin egna utveckling över tid oberoende av hur andra kommuner agerar och placerar sig. Det gör också att rankningen inte längre är jämförbar med tidigare års rankningar.

”Satsa på skolan och lärarna”

I år sker lanseringen av Bästa skolkommun i skuggan av ett mycket ansträngt ekonomiskt läge i Sveriges kommuner. Regeringen prioriterade inte kommunsektorns ekonomi i budgetpropositionen och konsekvenserna riskerar att bli förödande med ytterligare nedskärningar i skolan.

– Regeringen måste ta sitt ansvar för en stark grundfinansiering av kommunerna och säkerställa en väl fungerande och likvärdig skola i hela landet. Det är, i ett ansträngt läge, viktigare än någonsin att kommunerna gör rätt prioriteringar och sätter skolan och lärarna först, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Mer information om rankningen är gjord hittar ni här.

Så klarar sig kommunerna i Kronoberg i Bästa skolkommun 2019
Kommun Rankning 2019
Tingsryd 80
Markaryd 102
Uppvidinge 128
Växjö 185
Älmhult 210
Ljungby 223
Alvesta 252
Lessebo 257

Prenumerera

Media

Media