Torsby är landets bästa skolkommun

Report this content

För 18:e året i rad presenterar Lärarförbundet sin rankning Sveriges Bästa skolkommun. I år på ett helt nytt sätt med en indexbaserad rankning. Torsby kommun i Värmlands län är Sveriges bästa skolkommun 2019.

Hela rankningen hittar du här: https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun

Kommunens betygsnivå, andel godkända elever och resurstilldelning är några av de främsta förklaringarna till att Torsby toppar årets rankning. På dessa tre kriterier tillhör kommunen toppskiktet i landet.

Torsby är inte den enda landsbygdskommun som ligger högt i Bästa skolkommun. I toppen av rankningen återfinns flera mindre kommuner på landsbygden, medan storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö placerar sig längre ner.

– Kommuner som satsar på sin skola och sina lärare blir också en kommun som många vill bo i. Det måste vara alla politikers högsta prioritet att säkerställa en bra skolgång för alla elever. Vi vill att Bästa skolkommun ska bidra till de samtal och satsningar som krävs för att säkra lärares förutsättningar att få göra ett bra jobb med varje elev, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Ny rankning

Bästa skolkommun rankar inte enskilda skolor eller lärare, istället tittar vi på hur kommuner har satsat på sin skola utifrån 10 olika kriterier. En stor nyhet med årets rankning är att den från och med i år baseras på ett indexbaserat underlag. Detta innebär att varje kommun får en rankningsplacering men också ett individuellt indextal. Indextalet gör det möjligt för kommunen att följa och påverka sin egna utveckling över tid oberoende av hur andra kommuner agerar och placerar sig. Det gör också att rankningen inte längre är jämförbar med tidigare års rankningar.

”Satsa på skolan och lärarna”

I år sker lanseringen av Bästa skolkommun i skuggan av ett mycket ansträngt ekonomiskt läge i Sveriges kommuner. Regeringen prioriterade inte kommunsektorns ekonomi i budgetpropositionen och konsekvenserna riskerar att bli förödande med ytterligare nedskärningar i skolan.

– Regeringen måste ta sitt ansvar för en stark grundfinansiering av kommunerna och säkerställa en väl fungerande och likvärdig skola i hela landet. Det är, i ett ansträngt läge, viktigare än någonsin att kommunerna gör rätt prioriteringar och sätter skolan och lärarna först, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Mer information om rankningen är gjord hittar ni här. https://www.lararforbundet.se/artiklar/fraagor-och-svar-om-rankingen-sveriges-basta-skolkommun

Prenumerera

Media

Media