Varberg toppar Bästa skolkommun i Halland ­– länets kommuner klarar sig bra i årets rankning

Report this content

Varberg är den kommun i Halland som ligger sig högst i Lärarförbundets Bästa skolkommun på en 44:e plats. Generellt klarar sig kommunerna i länet övervägande bra.

Hela rankningen hittar du här: https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun

För 18:e året i rad presenterar Lärarförbundet sin rankning Sveriges Bästa skolkommun. I Hallands län toppas listan i år av Varberg (44), Kungsbacka (72) och Halmstad (97). I hela landet är Torsby etta.

– Vi vill att skolan ska vara kommunens absolut viktigaste prioritering. Att våra arbetsgivare satsar på oss lärare skapar förutsättningar för att varje elev ska få möjlighet att undervisas av behöriga lärare med bra arbetsmiljö. Vi vet att en kommun med en bra skola där elever och lärare trivs är en kommun som många vill bo i, säger Ann Brorsson, ordförande Lärarförbundet Varberg.

Varberg är alltså den högst rankade kommunen i länet. Till kommunens styrkor hör lärarnas utbildningsnivå och lärarlönen.

Jämfört med resten av landet klarar sig kommunerna i Hallands län relativt bra i Bästa skolkommun. Fyra av sex kommuner ligger på den övre halvan i undersökningen.

Lärarnas utbildningsnivå, andel barn i förskolan och elevernas meritvärde i åk 9 hör till Hallands läns relativa styrkor i årets rankning, medan länets kommuner placerar sig lägre när vi jämför lärartätheten, nivån på sjukfrånvaron och andelen godkända elever.

Ny rankning

Bästa skolkommun rankar inte enskilda skolor eller lärare, istället tittar vi på hur kommuner har satsat på sin skola utifrån 10 olika kriterier. En stor nyhet med årets rankning är att den från och med i år baseras på ett indexbaserat underlag. Detta innebär att varje kommun får en rankningsplacering men också ett individuellt indextal. Indextalet gör det möjligt för kommunen att följa och påverka sin egna utveckling över tid oberoende av hur andra kommuner agerar och placerar sig. Det gör också att rankningen inte längre är jämförbar med tidigare års rankningar.

”Satsa på skolan och lärarna”

I år sker lanseringen av Bästa skolkommun i skuggan av ett mycket ansträngt ekonomiskt läge i Sveriges kommuner. Regeringen prioriterade inte kommunsektorns ekonomi i budgetpropositionen och konsekvenserna riskerar att bli förödande med ytterligare nedskärningar i skolan.

– Regeringen måste ta sitt ansvar för en stark grundfinansiering av kommunerna och säkerställa en väl fungerande och likvärdig skola i hela landet. Det är, i ett ansträngt läge, viktigare än någonsin att kommunerna gör rätt prioriteringar och sätter skolan och lärarna först, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Mer information om rankningen är gjord hittar ni här.

Så klarar sig kommunerna i Halland i Bästa skolkommun 2019
Kommun Rankning 2019
Varberg 44
Kungsbacka 72
Halmstad 97
Falkenberg 127
Laholm 175
Hylte 202

Prenumerera

Media

Media