Vellinge är Bästa skolkommunen i landet och i Skåne

För trettonde året i rad presenteras nu i valrörelsens slutskede vinnaren i Lärarförbundets rankning Sveriges Bästa skolkommun. Rankningen är den bredaste i sitt slag och baseras på 14 kriterier.

Vinnare 2014 i landet och i Skåne är Vellinge kommun som även förra året var bäst i Skåne.

Det är snart bara dagar kvar till Sverige går till val. Skolan har hamnat i fokus i valrörelsen. Många inser nu vilket hot den nationella lärarkrisen utgör där fler och fler lärare saknas.

– Nu är det upp till politiker på både nationell och kommunal nivå att redovisa hur de ska öka läraryrkets attraktionskraft. Den långsiktiga tillgången till skickliga lärare höjer elevernas resultat. Kommuner som har insett det är bra skolkommuner, säger Eva-Lis Sirén.

Kommunernas placering i Bästa skolkommun 
(förra årets placering inom parentes):

Topp tio

Vellinge        1       (2)                                                                 

Ängelholm    4      (12)

Båstad          5      (11)

Örkelljunga    7     (280)

Staffanstorp  13     (4)

Ystad             13    (39)

Lomma          15    (13)

Svedala          16    (18)

Lund               18    (10)

Skurup            35    (132)
 

All information om rankningen finns på Lärarförbundets webbplats http://www.lararforbundet.se/bastaskolkommun.
Hela listan hittar du på http://www.lararforbundet.se/helalistan

För kommentarer kring resultatet för varje kommun kontakta Lärarförbundets lokalavdelning i respektive kommun. Kontaktuppgifter finns på www.lararforbundet.se.

Snarast möjligt publiceras även bilder från prisceremonin för fri användning.

För mer information om rankningen:
Bengt Wensmark, Lärarförbundet Malmö Regionkontor
070-292 7997

Fakta om rankningen Bästa Skolkommun:
Rankningen Bästa Skolkommun omfattar Sveriges samtliga 290 kommuner och är genomförd av Statisticon för Lärarförbundet. Den bygger på statistik från SCB och Skolverket, samt statistik gemensamt framtagen av Lärarnas Samverkansråd och arbetsgivareorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Syftet med utmärkelsen är att sätta fokus på de kommuner som framgångsrikt satsar på skolan och att uppmuntra dem till att fortsätta prioritera skola och utbildning. Genom att lyfta fram de positiva exemplen vill Lärarförbundet utmana de kommuner som inte lyckas lika väl. Utmärkelsen delas ut varje höst, i år för 13:e gången. 

För upplysningar och kommentarer:
Lärarförbundets presschef Håkan Carlsson 070-867 3986
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar:

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.