​Vi måste ta itu med den verkliga boven- resursfördelningssystemet! Lärarförbundet kommenterar regeringens lagförslag om ett vinsttak inom skola och omsorg

Idag presenterar regeringen och Vänsterpartiet ett lagförslag om ett vinsttak för privata välfärdsföretag inom skolan och omsorg. Debatten om vinster eller ej i skolan är för enkelspårig och har genom att allt fokus läggs på vinster fastnat i en symbolfråga mellan höger och vänster. Fokus i skolpolitiken hamnar på ett sidospår om vinstnivåer, i stället för att vi pratar om det som spelar roll, utbildningens kvalitet och resultat, arbetsmiljön i skolorna – och inte minst resursfördelningssystemet.

– Vad vi konstaterar är att den stora boven i dramat är nuvarande resursfördelningssystem, och framför allt då skolpengens uppbyggnad. Genom den dräneras skolor som tappar elever på resurser och skolor med välfyllda klassrum genererar i stället överskott – ibland iögonfallande stora. Det är helt enkelt ett dåligt finansieringssystem som skapar överskotten och därmed vinsterna, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Genom att förändra resursfördelningen kan vi både se till att resurserna går dit där de gör mest nytta och att frågan om vinster inom välfärden hanteras.

–Det är lätt att vara emot vinst och konstatera att skattepengarna måste få göra nytta för de elever, lärare och skolor som behöver dem allra mest. Ett vinstförbud garanterar däremot inte på något sätt att resurserna går till de elever som har störst behov av dem. Det skulle inte heller leda till att segregationen inom skolsektorn minskar eller säkra resurser till särskilt stöd, säger Johanna Jaara Åstrand. 


För mer information:
https://www.dn.se/debatt/skrota-skolpengen-som-ger-friskolorna-stora-vinster/

Media

Media