Om oss

Genom data och teknik effektiviserar Lendify den svenska lånemarknaden. Lendify är ”lending first”, vi har byggt kärnan i de traditionella bankernas verksamhet och kan enkelt lägga till nya produkter och skala internationellt. Lendify vill effektivisera lånemarknaden, förbättra villkoren för sparare och låntagare och verkar för en socialt hållbar lånemarknad. Lendify har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen. För mer information, se www.lendify.se.