Antalet långivare hos Lendify har växt med över 400 procent i år

I början av året hade marknadsplatslångivaren Lendify 669 registrerade långivare på plattformen. Idag är den siffran 2777, en ökning på 415 procent. På en marknad med nollräntor och svajig avkastning från Stockholmsbörsen söker allt fler efter investeringar med en stabil avkastning.

Allt fler upptäcker marknadsplatslån som det nya sättet att spara för att ta tillbaka makten och pengarna från bankerna. Genom P2P-plattformen Lendify kan privatpersoner investera i ett tillgångsslag med en årlig målavkastning på mellan 3 och 8 procent, bland annat beroende på lånens löptid.

”Tillväxttakten för långivare har varit enorm. I början av januari fanns 669 registrerade långivare på Lendifys plattform, igår var det antalet 2777. Antalet långivare som är aktiva har vuxit ännu mer, från 271 stycken i början av året till 1584 igår – en ökning med över 580 procent,” säger Erika Eliasson, IR-ansvarig.

70 procent av de som investerar en gång hos Lendify sätter in kapital fler gånger. För investeringar på minst 100 000 kronor genom autoinvesteringsprodukten sprider Lendify ut kapitalet på minst 40 låntagare.

”De senaste månaderna har vi inte bara noterat en ökning i antal långivare utan även noterat större kapitalflöden. Lendify attraherar personer som är villiga att investera större summor i marknadsplatslån, vilket är helt i linje med vår strategi,” fortsätter Erika Eliasson.

Tillgångsslaget lån är väl etablerat med lång historik och förutsägbara kreditförluster men med marknadsplatslån är det långivarna som tar kreditrisken och även får hela avkastningen som i annat fall tillfaller banken. Lendify sköter all kreditbedömning, avtal och administration. Lendify vill vara en allvarlig utmanare till storbankerna och vänder sig endast till de mest kreditvärdiga låntagarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erika Eliasson, IR-ansvarig 070-999 1070 

Om Lendify

Lendify är en marknadsplats för lån. Marknadsplatsen är digital och utnyttjar inga mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet, vilket sänker risken för att långivare ska drabbas av kreditförluster. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och långivare god avkastning. Lendify har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen.

Prenumerera

Media

Media