Årsavkastningen hos Lendify 6,0 procent fram till sista september – stort intresse för marknadsplatslån

Sedan årsskiftet har antalet långivare på marknadsplatsen Lendify ökat med 357 procent. Avkastningen för plattformens långivare uppgick under de senaste 12 månaderna fram till sista september till 6,0 procent. Allt fler väljer att testa marknadsplatslån som ett alternativ till nollräntor och Stockholmsbörsens svaga utveckling.

Marknadsplatslån är ett tillgångsslag med jämn och stabil avkastning till låg risk. Genom teknik och digitalisering möjliggör Lendify för långivarna att investera i lån till kreditvärdiga privatpersoner – något som tidigare endast varit tillgängligt för bankerna. Den senaste tiden har Lendify märkt ett kraftigt stigande intresse för tillgångsslaget. Många nya långivare väljer att testa plattformen. Antalet långivare har växt med 357 procent under 2016.

”Just nu är det många som testar tillgångsslaget för första gången. De väljer ofta att investera i lån med kortare löptider vilket ger lägre avkastning än de längre löptiderna gör. Ändå ligger den genomsnittliga avkastningen på 6 procent. Det är långt över vad man får hos bankerna,” säger Erika Eliasson, IR-ansvarig hos Lendify.

Att intresset är växer kraftigt understryks också av det stora antalet anmälningar som kommit in till det investerarseminarium som Lendify ordnar tillsammans med Börspodden tisdagen den 25 oktober. Efter en vecka var eventet överbokat.

”Intresset är långt över vår förväntan, vilket är jätteroligt. Det är tydligt att många är nyfikna på marknadsplatslån i dagens nollräntemiljöer, och på hur Lendify med ny teknik skär bort mellanhänder och levererar högre avkastning till långivare - samtidigt som låntagare får betala lägre ränta. Vi livesänder seminariet kl 18.00 på vår Facebook-sida så det finns fortfarande en chans att ta del av vad experterna tycker,” säger Erika Eliasson.

Avkastningen beräknas som genomsnittet under perioden av summan av samtliga långivares avkastning (efter avgifter) varje månad dividerat med deras totala utlåning i slutet av den aktuella månaden. Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erika Eliasson, IR-ansvarig 070-999 1070

Om Lendify

Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Marknadsplatsen är digital och utnyttjar inga mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet, vilket sänker risken för att långivare ska drabbas av kreditförluster. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och långivare god avkastning. Lendify har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen.

Prenumerera

Media

Media