Årsavkastningen hos Lendify 6,11 procent fram till sista augusti

Långivarnas avkastning på marknadsplatsen Lendify uppgick under de senaste 12 månaderna fram till den sista augusti 2016 till 6,11 procent. Hittills i år är avkastningen 4,16 procent, en utveckling bättre än stockholmsbörsen och nollräntor. Lendify erbjuder ett tillgångsslag med jämn och stabil avkastning till låg risk. Genom teknik och digitalisering möjliggör Lendify för långivarna att investera i lån till kreditvärdiga privatpersoner – något som tidigare endast varit tillgängligt för bankerna.

Idag får bankerna låna gratis av sina kunder. Svenskarna har över 1 500 mdr på vanliga bankkonton som under 2015 gav en ränta på i genomsnitt 0,08 procent. Hos Lendify hade ett kapital på 100 000 kronor avkastat 7 580 kronor, medan det genomsnittliga bankkontot gett 80 kronor.

Långivarna via Lendify har haft en årsavkastningen fram till den sista augusti på 6,11 procent och hittills i år har långivarna i genomsnitt erhållit en avkastning på 4,16 procent. Det är bra mycket bättre än stockholmsbörsen som puttrar runt nollstrecket och extremt låga räntenivåer. Avkastningen varierar bl.a. på lånens löptid och underliggande kreditklass. De tio procent av långivarna som erhållit högst avkastning har haft en genomsnittlig årsavkastning fram till sista augusti på 8,31 procent. Långivarna väljer själva vilken löptid de önskar att investera på.Avkastningen beräknas som genomsnittet under perioden av summan av samtliga långivares avkastning (efter avgifter) varje månad dividerat med deras totala utlåning i slutet av den aktuella månaden. Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg.

Tillgångsslaget lån är väl etablerat med lång historik och förutsägbara kreditförluster. Det som är nytt är att långivarna får avkastningen och inte bara banken. Lendify vill vara en allvarlig utmanare till storbankerna och vänder sig endast till de mest kreditvärdiga låntagarna. I juli fick Lendify tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen. Nyligen kunde även företaget meddela att man avslutat en investeringsrunda på 70 MSEK med nya ägare så som Avito-grundarna Filip Engelbert och Jonas Nordlander samt Back in Black Capital med Ian och Lukas Lundin. Bland tidigare ägare finns även affärsängeln Fredrik Wallenberg och Hans Westin som grundade Resurs Bank.

”Vi erbjuder ett tillgångsslag som fyller en mycket viktig funktion i en investerares portfölj då tillgångsslaget i princip är helt okorrelerat med börsen. Vi vänder oss endast till de mest kreditvärdiga låntagarna och kreditförlusterna ligger på 1 procent vilket även ligger i linje med marknaden för denna typ av lån. Vår genomsnittliga låntagare har en fast årsinkomst på över 400 000 sek och har i övrigt en god och sund ekonomi. Kreditförlusterna måste öka med mer än 600 procent för denna grupp låntagare för att kreditförlusterna ska påverka insatt kapital,” säger Erika Hallbäck.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erika Hallbäck, IR-ansvarig 070-999 1070

Om Lendify

Lendify är en marknadsplats för lån. Marknadsplatsen är digital och utnyttjar inga mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet, vilket sänker risken för att långivare ska drabbas av kreditförluster. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och långivare god avkastning. Lendify har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen.

Prenumerera

Media

Media