Årsavkastningen hos Lendify 6,38 procent fram till sista Juni

Långivarnas avkastning på marknadsplatsen Lendify uppgick under de senaste 12 månaderna fram till den sista juni 2016 till 6,38 procent. Avkastningsnivån är ett resultat av att Lendify utnyttjar digital teknik för att sammanföra låntagare och långivare, i stället för att låta banker agera mellanhand. Privatpersoner kan därmed investera i ett tillgångsslag som tidigare varit förbehållet banker.

”Människor har lånat pengar av varandra i alla tider men under de senaste århundradet har bankerna lagt beslag på nästan hela vinsten. På de digitala marknadsplatserna är det långivarna och låntagarna som tar hem vinsten”, säger Erika Hallbäck, IR-ansvarig hos Lendify.

Den genomsnittliga investeringen på Lendify har hittills under 2016 avkastat 3,18 procent jämfört med börsen som backat 3,5 procent.

”Vi ser ett ökande intresse av att investera hos oss. Utvecklingen på börsen hittills i år visar att det kan vara klokt att sprida sina investeringar i olika typer av tillgångar”, säger Erika Hallbäck.

Lendify har under 2016 vuxit kraftigt och många nya långivare har valt att investera i lån med kortare löptider vilket har bidragit till att ge en lägre genomsnittlig avkastning på investeringarna via Lendify. Högst var avkastningen i de längre löptiderna, där Lendifys produkt som investerar i upp till 10-åriga lån gav 7,21 procent under 12-månadersperioden.

Svenskarna har över 1 500 mdr på vanliga bankkonton som under 2015 gav en ränta på i genomsnitt 0,08 procent. Hos Lendify hade ett kapital på 100 000 kronor avkastat 6 380 kronor, medan det genomsnittliga bankkontot gett 80 kr.

Mätperiod Senaste 12 mån Hittills 2016 Helåret 2015
Juni 2016 6,36% 3,18% 7,58%
Maj 2016 6,66% 2,73% 7,58%
April 2016 6,93% 2,23% 7,58%
Mars 2016 7,14% 1,70% 7,58%
Februari 2016 7,34% 1,16% 7,58%
Januari 2016 7,47% 0,59% 7,58%

Avkastningen beräknas som genomsnittet under perioden av summan av samtliga långivares avkastning (efter avgifter) varje månad dividerat med deras totala utlåning i slutet av den aktuella månaden. Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Långivare bär kreditrisken och omfattas ej heller av den statliga insättningsgarantin.

Låneräntorna på marknadsplatsen bestäms efter en traditionell kreditbedömning som placerar låntagare i en av fem kreditklasser. Lån kan upptas med löptider på 1, 3, 5 och 10 år. Lånen återbetalas jämnt under löptiden, vilket innebär att långivare får tillbaka utlånat belopp och avkastning successivt.

För att minska riskerna för kreditförluster rekommenderas långivare att sprida sin utlåning på flera låntagare, gärna ett 20-tal. Lendify erbjuder sig att automatiskt sprida investerares kapital på minst 20 lån med löptider från 1 upp till 10 år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erika Hallbäck, IR-ansvarig 070-999 1070

En marknadsplats för lån mellan privatpersoner

Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Hos oss möts privata långivare och låntagare på schyssta villkor som gynnar båda parter. Genom en helt och hållet digital struktur med färre mellanhänder minimeras kostnaderna vilket ger attraktiva räntenivåer för låntagare och rättvis avkastning för investerare. Låntagare kan ansöka om lån upp till 300 000 kr med en effektiv ränta från 2,99%. Långivare kan börja investera med så lite som 250 kr och minimerar sin risk genom att sprida sina tillgångar på flera olika lån. Både låntagare och investerare är helt anonyma och vi sköter all administration, från kreditbedömning till fakturering och utbetalning.

Lendify grundades 2014 har tillstånd som betalningsinstitut från finansinspektionen.

Om person-till-person lån

Person-till-person lån, en översättning av engelskans peer-to-peer lending, är ett relativt nytt begrepp i Sverige. Låneformen har sedan lansering i Storbritannien 2005 fått ett flertal olika namn på engelska, bland annat marketplace lending, social lending, person-to-person lending och P2P lending. Oavsett namn så är definitionen densamma: lån direkt mellan privatpersoner utan en bank eller ett kreditkortsbolag som mellanhand.

Prenumerera