Institutioner investerar 100 MSEK i lån via Lendifys plattform

Både institutioner och privatpersoner väljer att investera i lån via Lendify som ett alternativ till andra tillgångsslag. Samtidigt ökar intresset för att låna via plattformen. I maj valde institutioner att investera 200 MSEK i lån via Lendify genom obligationer och nu investerar institutioner ytterligare 100 MSEK i lån via plattformen genom obligationer.

Lendify erbjuder ett tillgångsslag som hittills varit förbehållet banker. Både privatpersoner och institutioner visar ett stort intresse för att investera i lån via Lendifys plattform. Obligationerna är ett sätt att möta en stark efterfrågan på lån och samtidigt möjliggöra för institutioner att investera via plattformen. Transaktionen har mötts av stort intresse från nordiska investerare och var väl övertecknad. Obligationerna har en löptid på 3 år med en årlig ränta om 3 månader Stibor + 5 %.

”Vi är en marknadsplats för lån som effektiviserar kreditgivning och förenklar för låntagare. Att institutioner väljer att investera via oss visar att vi har byggt en stabil plattform samt en säker och gedigen kreditbedömningsprocess. Institutionellt kapital innebär att vi kan göra större volymer gjorda lån viket förbättrar tjänsten för privata investerare. Tack vare ökade volymer har vi kunnat öka riskspridningen och allokeringstakten för våra privatinvesterare, säger Erika Eliasson chef för investerarrelationer på Lendify.

Lendify är Sveriges största marknadsplats för lån. Under första kvartalet på Lendifys brutna räkenskapsår (2017-05-01 – 2017-07-31) gjordes 170 MSEK i lån via Lendifys plattform.  

Carnegie Investment Bank AB har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med obligationsemissionen, medan Roschier Advokatbyrå AB och Advokatfirman Vinge har agerat legala rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Erika Eliasson, IR-ansvarig Lendify
ee@lendify.se
070-999 1070

Om Lendify  

Lendify är en marknadsplats för lån. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet, vilket sänker risken för att investerare ska drabbas av kreditförluster. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och investerare god riskjusterad avkastning.

Lendify har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen, 3 300 aktiva investerare som har investerat i lån via plattformen per den sista juli 2017, några av landets främsta entreprenörer som ägare och 30 anställda. 

Om oss

Lendify är Sveriges största bankutmanare som genom data och teknik vill effektivisera lånemarknaden och förbättra ekonomin för svenska hushåll. Lendify erbjuder privatlån (även kallat blancolån) till kreditvärdiga privatpersoner som i många fall redan har lån hos någon av bankerna, men som kan och vill få bättre villkor. Lendifys mål är att ge låntagare rättvisa villkor med lägre ränta, och sparkunder god avkastning. Lendify grundades 2014, har en total utlåning på drygt 2 miljarder, några av landets främsta entreprenörer som ägare och har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen.För mer information om Lendify: https://lendify.se För mer information om att låna hos Lendify: https://lendify.se/lana-pengarFör mer information om att investera hos Lendify: https://lendify.se/investera