• news.cision.com/
  • Lendify AB/
  • Institutioner investerar 400 miljoner kronor i obligationer som säkerställs av lån som getts ut via Lendifys plattform

Institutioner investerar 400 miljoner kronor i obligationer som säkerställs av lån som getts ut via Lendifys plattform

Report this content

Institutioner väljer att investera ytterligare 400 miljoner kronor i obligationer som säkerställs av lån som har lämnats via Lendifys plattform. Obligationerna ges ut av Lendify Sweden 2 AB (publ), ett helägt dotterbolag till Lendify AB. 

Lendify erbjuder via sin plattform ett tillgångsslag som hittills varit förbehållet banker och både privatpersoner samt institutioner visar ett stort intresse för att investera i lån via plattformen. Obligationer är ett sätt att möta en fortsatt stark efterfrågan på lån och samtidigt möjliggöra för institutioner att indirekt investera i lån som getts ut via Lendifys plattform.

Transaktionen möttes av ett mycket stort intresse från nordiska investerare och förväntas bidra till Lendifys fortsatta tillväxt samtidigt som det breddar investerarbasen ytterligare. Obligationerna har en löptid om 2 år med en årlig ränta om 3 månader Stibor + 4,5%.

I maj 2017 emitterade Lendify, genom sitt helägda dotterbolag Lendify Sweden 1 AB (publ), sin första obligation om 200 miljoner kronor, vilken senare under hösten följdes upp med en emission inom samma ramverk om ytterligare 100 miljoner kronor.

Carnegie Investment Bank och DNB Markets agerade finansiella rådgivare i samband med transaktionen, medan Roschier Advokatbyrå och Advokatfirman Vinge har agerat legala rådgivare.

För ytterligare information, kontakta; 

Erika Eliasson, IR-ansvarig Lendify

ee@lendify.se

+46 709 99 10 70

Om Lendify 

Lendify är Sveriges största marknadsplats för lån. Marknadsplatsen är digital och kapar bort onödiga mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och investerare god riskjusterad avkastning. Lendify har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen, drygt 5000 aktiva investerare som har investerat i lån via plattformen, några av landets främsta entreprenörer som ägare och 33 anställda.