Kraftigt ökad tillväxt i Lendify

Lendify, Sveriges största marknadsplats för lån, fortsätter att växa kraftigt. Under räkenskapsårets första tre månader (2017-05-01 – 2017-07-31) lämnades sammanlagt 170 miljoner SEK i lån via marknadsplatsen, en ökning på 106 procent mot föregående kvartal (2017-02-01 – 2017-04-30). Lendify förstärker nu sin organisation med två nya ledningspersoner.

"Med den här tillväxttakten börjar vi ta marknadsandelar på allvar från bankerna. Med ny teknik och en effektiv kreditmodell har vi skapat ett förtroende som gör att privatpersoner och institutionella investerare flyttar kapital till oss från traditionella räntealternativ och från aktiemarknaden. Nu kan alla som vill investera i utlåning till privatpersoner – ett tillgångsslag som hittills varit förbehållet bankerna.”, säger Erika Eliasson, Chief Investor Relations Officer på Lendify.          

Antalet aktiva investerare på Lendifys plattform ökar stadigt och uppgick per den 31 juli 2017 till ca 3300 personer. Under räkenskapsårets första tre månader lämnades 170 miljoner SEK i lån via Lendify vilket är en ökning med drygt 106 procent från föregående kvartal. Under hela det förra räkenskapsåret (2016-05-01 - 2017-04-30), lämnades sammanlagt 135 miljoner SEK i lån via Lendify.

Lendify förstärker nu sin ledningsgrupp med två nya personer. Erik Wikander blir ny Chief Marketing Officer. Han kommer närmast från en roll som Nordenchef på Europas största onlineresebyrå, eDreams ODIGEO där han ansvarade för den nordiska marknaden, organisation och varumärket Travellink. Therese Svensson blir ny Chief Financial Officer. Hon har en bakgrund från Qliro som Head of Accounting and Reporting. Både Therese och Erik har även en bakgrund från PwC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Erika Eliasson 
Chief Investor Relations Officer 
ee@lendify.se 
+46(0)709991070 

Lendify är Sveriges största marknadsplats för lån. Marknadsplatsen är digital och utnyttjar inga mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet, vilket sänker risken för att investerare ska drabbas av kreditförluster. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och investerare god avkastning. För mer information, se www.lendify.se. Lendify har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen, 3300 aktiva investerare som har investerat i lån via plattformen, några av landets främsta entreprenörer som ägare och 30 anställda. 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar