Lendify, Sveriges största bankutmanare, har slutfört nyemission om SEK 197m

Report this content

Lendify AB (publ) har slutfört en nyemission om SEK 197m. Befintliga och nya aktieägare visade stort intresse för deltagande i nyemissionen. Nyemissionen innebär en väsentlig förstärkning av Lendifys kapitalbas och skapar rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt. Nyemissionen sker till en pre-money värdering av Lendify uppgående till SEK 1 000m.

”Vi bygger nästa generations bank. Givet vår finansieringsbas, förstklassiga system och starka kultur har vi en unik position i marknaden. Marknaden för lån är under kraftig förändring där det ställs mycket högre krav på intelligent kreditbedömning och prissättning samt kostnadseffektivitet och respekt för kunderna.” säger Nicholas Sundén-Cullberg, VD och medgrundare.

DNB Markets agerade som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som juridisk rådgivare till Lendify i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Erika Eliasson Chief Strategic Communications Officer, Lendify 070-999 1070

Om Lendify

Lendify bygger nästa generations bank som är effektiv, digital och rättvis. Lendify vänder sig till svenska hushåll med hög kreditvärdighet som ofta redan har lån hos någon av de traditionella bankerna men som kan och vill få bättre villkor. Lendifys mål är att ge låntagare rättvisa villkor med lägre ränta, och sparkunder god avkastning. För mer information, se www.lendify.se. Lendify, med några av landets främsta entreprenörer som ägare och 40 anställda, har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen. Lendify har drygt 36 000 kunder.

Data the foundation- Tech the tool- Fairness the goal

Media

Media