Lendify fortsätter att växa kraftigt och når nu en halv miljard i utbetalda lån

Report this content

Lendify, Sveriges största marknadsplats för lån, fortsätter att växa kraftigt. Under räkenskapsårets andra kvartal (2017-08-01 – 2017-10-31) lånades sammanlagt 175 MSEK ut via marknadsplatsen. Sedan starten 2014 har nu totalt cirka 500 MSEK lånats ut. 

"Vi börjar att bli en allvarlig utmanare till bankerna. Vi har byggt en tjänst som tilltalar både investerare och låntagare och vi ser en stadigt ökad efterfrågan både på att investera och låna via oss. Vi erbjuder såväl institutionella som privata investerare en möjlighet att investera i ett tillgångsslag som tidigare endast varit tillgängligt för bankerna. Den genomsnittliga årsavkastningen hos Lendify ligger på ca 6 procent efter kreditförluster och avgifter, vilket många investerare anser vara en mycket bra avkastning i förhållande till den risk man tar”, säger Erika Eliasson, Chief Investor Relations Officer på Lendify.              

Antalet aktiva investerare på Lendifys plattform ökar stadigt och uppgick per den 31 oktober 2017 till drygt 4250 personer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  Erika Eliasson Chief Investor Relations Officer, Lendify 070-999 1070

Om Lendify

Lendify är en marknadsplats för lån och erbjuder både lån och investering. Marknadsplatsen är digital och utnyttjar inga mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och investerare god avkastning. Lendify, med några av landets främsta entreprenörer som ägare och 30 anställda, har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen.

Media

Media

Dokument & länkar