Lendify lanserar andrahandsmarknad för investeringar i lån

Report this content

Lendify ökar attraktiviteten ytterligare i att investera i lån genom att öppna en andrahandsmarknad för låneportföljer. Lendify är Sveriges största marknadsplats för lån och sedan starten 2014 har drygt en halv miljard SEK lånats ut via plattformen.

"Vi håller på att skapa en börs för lån. Andrahandsmarknaden som vi öppnar nu gör att investerare kan köpa och sälja låneportföljer mellan varandra. Det skapar likviditet så att fler ska kunna investera i lån till kreditvärdiga låntagare - i ett tillgångsslag som hittills varit förbehållet bankerna. Att avkastningen i förhållande till risk är god i den här typen av lån framgår tydligt i bankernas resultaträkningar.” Det säger Erika Eliasson, Chief Investor Relations Officer på Lendify.                 

Antalet aktiva investerare på Lendifys plattform ökar stadigt och var per den 31 oktober 2017 ca 4250 personer. Nyligen investerade professionella investerare 300 MSEK genom en obligationsemission som investerats i lån via plattformen.

För mer information, vänligen kontakta: Erika Eliasson, Chief Investor Relations Officer, Lendify 070-999 1070

Om Lendify

Lendify är Sveriges största marknadsplats för lån. Marknadsplatsen är digital och kapar bort onödiga mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och investerare god avkastning. Lendify, med några av landets främsta entreprenörer som ägare och 30 anställda, har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen. 

Media

Media

Dokument & länkar