Lendify ökade nettointäkterna med 236 procent under 2019

Report this content

Under 2019 uppgick Lendifys nettointäkter till SEK 66m, en ökning på 236 procent från föregående år. Allt fler kunder väljer Lendify för att få bättre villkor och för att förbättra sin privatekonomi. Lendify vann kategorin Sveriges nöjdaste privatlånekunder i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga kundundersökning 2019.

”För Lendify blev 2019 året då skalbarheten i affärsmodellen blev tydlig. Nettointäkterna ökade 236 procent medan kostnaderna steg med 34 procent. Förtroendet för bolaget är starkt och under april 2020, under rådande coronapandemi, slutförde vi en nyemission på SEK 148m. Under april kunde vi se en viss ökning av försenade betalniningar för att sedan gå tillbaka till normala nivåer redan under maj”, säger vd Nicholas Sundén-Cullberg.

Låneboken växte till SEK 2 069m under 2019, en ökning med 69 procent. Nettoomsättningen uppgick till SEK 130m jämfört med SEK 64m året innan  - ökning med 103 procent. Resultatet efter skatt för helåret 2019 blev SEK -163m (SEK -152m).

SEK m 2019 2018   Procentuell förändring
Nettoomsättning 130 64 103%
Räntekostnader för utlåningskapital -65 -45 45%
Nettointäkter 66 20 236%
Övriga kostnader -232 -173 34%
Resultat före skatt -166 -153 9%
Skatt 3 1 127%
Årets resultat -163 -152 8%
SEK m 2019-12-31 2018-12-31
Lånebok 2,069 1,224 69%
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: Erika Eliasson, Vice vd, Lendify 070-999 1070.
 

Erika Eliasson
Deputy CEO
ee@lendify.se
Lendify är en bankutmanare som genom data och teknik vill effektivisera lånemarknaden och förbättra ekonomin för svenska hushåll. Lendify vänder sig till svenska hushåll med god kreditvärdighet som oftast redan har lån hos någon av bankerna, men som kan och vill få bättre villkor. Lendifys mål är att ge låntagare rättvisa villkor med lägre ränta, och sparkunder god avkastning. Lendify grundades 2014, har några av landets främsta entreprenörer som ägare och har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen. För mer information, se https://lendify.se.

Dokument & länkar