Lendify slutför nyemission på SEK 148m och står starkt för att möta efterfrågan.

Report this content

Lendify har slutfört en nyemission om SEK 148m till nya och befintliga aktieägare till en värdering på SEK 1500m (pre-money). Nyemissionen innebär en väsentlig förstärkning av kapitalbasen och bolaget står starkt för att möta efterfrågan på sunda lån och räntesparande.

Lendify grundades 2014 med ambitionen att förbättra vilkoren för både sparare och låntagare och vann 2019  ”Sveriges nöjdaste privatlånekunder” i SKIs årliga kundundersökning. Genom teknik- och dataanvänding kan Lendify sänka kostnader och reducera kreditrisken vilket leder till bättre villkor för kunderna. Vi ser ett växande behov hos svenska hushåll att få ordning och reda på sin privatekonomi, inte minst i skuggan av coronakrisen. Vår målsättning är att löpande och långsiktigt förbättra villkoren för svenska hushåll och nyemissionen ger oss goda förutsättningar att möta efterfrågan på sunda lån och räntesparande.”, säger Lendifys VD Nicholas Sundén-Cullberg.

Bland befintliga ägare utökar flera sitt engagemang bl.a Håkan Roos, genom Roosgruppen. Även Anders Borg, fd finansminister och ägare sedan 2018 ökar sitt ägande och kommer ta en mer aktiv roll för att stötta bolaget.”Lendify är ett stabilt bolag med en affärsmodell som ger både sparare och låntagare bättre villkor. Bolaget står nu starkt inför framtiden” säger Anders Borg.

Bland nya ägare märks bland andra Jessica Löfström, grundare av ExpanderaMera. ”Branschen måste ta sitt ansvar och skydda individer från överskuldsättning. Det behövs bolag som driver på utvecklingen för ordentliga kreditbedömningar, effektivitet och transparens.” säger Jessica Löfström.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige agerade som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som juridisk rådgivare till Lendify i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Erika Eliasson, Vice VD, Lendify 070-999 1070

Om Lendify

Lendify är en bankutmanare som genom data och teknik vill effektivisera lånemarknaden och förbättra ekonomin för svenska hushåll. Lendify vänder sig till svenska hushåll med god kreditvärdighet som oftast redan har lån hos någon av bankerna, men som kan och vill få bättre villkor. Lendifys mål är att ge låntagare rättvisa villkor med lägre ränta, och sparkunder god avkastning. Lendify grundades 2014, har några av landets främsta entreprenörer som ägare och har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen. För mer information, se www.lendify.se.

Dokument & länkar