Lendify tar in 111,5 MSEK i nyemission

Lendify, Sveriges största marknadsplats för lån, tar in 111,5 MSEK i en nyemission.

- Vi fortsätter att genom teknik och data utmana bankerna på marknaden för konsumentlån, och intresset för Lendify växer kraftigt bland både investerare och låntagare. Vi tar nu in nytt kapital för att snabbare kunna tillgodose den ökade efterfrågan. Det ska bland annat användas till teknisk utveckling och som eget kapital i kommande obligationsemissioner. Det säger Erika Eliasson, Chief Investor Relations Officer på Lendify. 

Emissionen sker till en värdering av Lendify på 650 MSEK pre-money.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Erika Eliasson Chief Investor Relations Officer, Lendify 070-999 1070

Om Lendify
Lendify är Sveriges största marknadsplats för lån. Marknadsplatsen är digital och kapar bort onödiga mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och investerare god avkastning. Lendify, med några av landets främsta entreprenörer som ägare och 30 anställda, har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen.

Om oss

Genom data och teknik effektiviserar Lendify den svenska lånemarknaden. Lendify är ”lending first”, vi har byggt kärnan i de traditionella bankernas verksamhet och kan enkelt lägga till nya produkter och skala internationellt. Lendify vill effektivisera lånemarknaden, förbättra villkoren för sparare och låntagare och verkar för en socialt hållbar lånemarknad. Lendify har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen. För mer information, se www.lendify.se.

Prenumerera

Media

Media