Lendify tecknar avtal för backup-tjänster med Lindorff

P2P-plattformen Lendify stärker skyddet för långivare och låntagare. Genom ett avtal för backup-tjänster ges kredithanteringsleverantören Lindorff tillgång till Lendifys kunddatabas och administrationssystem i syfte att kunna ta över driften om mycket allvarliga problem skulle uppstå.

För att ytterligare stärka skyddet för långivare och låntagare har Lendify tecknat ett avtal med Lindorff om backup-tjänster. Därmed reduceras de redan låga riskerna för att Lendify, på grund av en extraordinär händelse, ej kan driva verksamheten vidare. Konsekvenserna för långivare och låntagare om företaget Lendify skulle råka i finansiella svårigheter elimineras i och med att Lindorff får tillgång till Lendifys skuldförteckning.

Under de kommande månaderna kommer Lendify och Lindorff tillsammans bygga upp kunskap och processer som säkerställer att Lindorff kan reglera skuldförhållanden om något skulle hända Lendify som plattform. Arbetet med att bygga upp robusta processer och rutiner mellan parterna inleds omedelbart.

Avtalet är ett konkret exempel på samarbete mellan fintech-startups och mer etablerade aktörer som diskuteras i branschen.

”Vi erbjuder marknadsplatslån, ett nytt sätt att låna och låna ut pengar, utan onödiga och dyra mellanhänder med hjälp av ny teknik. Avtalet med Lindorff är ett sätt att undanröja eventuella tveksamheter som låntagare och långivare kan ha om plattformen,” säger Erika Eliasson, IR-ansvarig hos Lendify.

Intresset för marknadsplatslån växer snabbt. Under 2016 har Lendify sett en ökning av antalet långivare med över 300 procent. Dock är tillgångsslaget fortfarande relativt nytt och okänt på den svenska marknaden. Med marknadsplatslån är det långivarna som får avkastningen istället för banken. Lendify vill vara en utmanare till storbankerna och vänder sig endast till de mest kreditvärdiga låntagarna.

I juli fick Lendify tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen och strax efter sommaren kunde företaget även meddela att man avslutat en investeringsrunda på 70 MSEK med nya ägare så som Avito-grundarna Filip Engelbert och Jonas Nordlander samt Back in Black Capital med Ian och Lukas Lundin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erika Eliasson, IR-ansvarig 070-999 1070

Om Lendify

Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Marknadsplatsen är digital och skär bort mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet, vilket sänker risken för att långivare ska drabbas av kreditförluster. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och långivare god avkastning. För mer information, se www.lendify.se Lendify har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen.

Prenumerera