Lendify utmanar bankerna och höjer räntorna till sina sparkunder med 0,48 procentenheter

Report this content

Lendify, Sveriges största bankutmanare, vill genom teknik och data förbättra privatekonomin för svenska hushåll och skapa en mer rättvis låne- och sparandemarknad. Med anledning av höjd STIBOR höjer Lendify räntan på befintliga lån med 0,48 procentenheter och låter spararna ta del av hela höjningen.

"Att bankerna endast höjer konsumenternas låneränta men inte deras sparränta tycker vi är fel. Det är inte rimligt att konsumenterna får ta del av nedsidan av ett ökat ränteläge men att bankerna själva tar hela uppsidan. Att det är möjligt för bankerna att hantera sina kunder på detta sätt visar återigen att det behövs ökad konkurrens på bankmarknaden”, säger Erika Eliasson, Chief Investor Relations Officer på Lendify.

Lendify erbjuder lån utan säkerhet till kreditvärdiga hushåll i Sverige. Antalet aktiva sparkunder på Lendifys plattform ökar stadigt och uppgick den sista december 2018 till drygt 10 000. Den genomsnittliga årsavkastningen per sista december 2018 efter kreditförluster och avgifter uppgick till 5,59 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Erika Eliasson Chief Investor Relations Officer, Lendify 070-999 1070

Om Lendify

Lendify är en digital långivare som vänder sig till svenska hushåll med hög kreditvärdighet som ofta redan har lån hos någon av bankerna men kan och vill få bättre villkor. Lendifys mål är att ge låntagare rättvisa villkor med lägre ränta, och sparkunder god avkastning. För mer information, se www.lendify.se. Lendify, med några av landets främsta entreprenörer som ägare och 35 anställda, har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen. Lendifys plattform har drygt 10 000 aktiva sparkunder.

Data the foundation- Tech the tool- Fairness the goal

Media

Media

Dokument & länkar