Lendify utmanar bankerna om lånekunderna

Konceptet är enkelt och kallas ”person-till-person-lån” eller ”peer-to-peer lending”. Privatpersoner med pengar över lånar ut till privatpersoner som behöver låna. Lendify sköter hela den administrativa processen, från granskning av låneansökningar och upprättande av avtal mellan låntagare och långivare, till utbetalning av lån och administrering av betalningar. Genom en helt och hållet digital struktur med färre mellanhänder minimeras de kostnader som traditionella finansiella institut (t.ex. banker och kreditmarknadsbolag) har. Det innebär lägre ränta för låntagare och högre avkastning för långivare.

Vill skapa en bättre och effektivare lånemarknad

Väger man samman bankernas utlåningsränta, deras inlåningskostnad och kreditrisker inser man att de tar alldeles för mycket betalt, särskilt på lån utan säkerhet. Svenskar är bland de bästa i världen på att betala tillbaka sina lån och ändå är bankernas räntemarginaler gigantiska. Vi tycker det är dags för lånemarknaden att bli transparent och effektiv med hjälp av teknik.”säger Peter Schierenbeck, marknadschef och medgrundare till Lendify.

Låntagare kan låna mellan 5 000 – 350 000 kronor utan säkerhet och få en effektiv ränta mellan 4,9% - 14,8%. Räntenivån beror på låntagarens kreditvärdighet och återbetalningsförmåga.

Investerare skapar sin ”egen bank”

För de som investerar i lån via en person-till-person-låneplattform är det för första gången möjligt att som privatperson komma åt bankernas lönsamma affärsmodell med stora räntenetton.

Lendify har skapat en produkt som ger privata investerare/sparare direkt tillgång till låntagare som i genomsnitt betalar ca. 10% i ränta på sina lån, som i sin tur har en mycket god förutsägbarhet (tack vare den enorma mängd lån som görs Sverige varje år) och en låg volatilitet (kreditförlusterna på konsumentkrediter i Sverige har de senaste 7 åren konstant legat mellan 3.0-3.5%).”säger Nicholas Sundén-Cullberg, investeringsansvarig och medgrundare till Lendify.

En del av en större trend

Lendify är en del av den större trend med tjänster som vill skapa en ”delningsekonomi” där teknik ger kostnadsfördelar, transparens och bättre villkor för kunderna. Person-till-person-lån har vuxit kraftigt i USA och Storbritannien de senaste åren och bara i år beräknas 250 miljarder kronor lånas ut via plattformar som Lending Club i USA och Ratesetter i Storbritannien. I Storbritannien har den brittiska regeringen lånat ut mer än 1 miljard kronor genom liknande låneplattformar online för att skapa konkurrens mot storbankernas dominanta position.

Namnkunniga investerare

Med 20 miljoner kronor i nytt riskkapital börjar Lendify nu ta upp kampen med bankerna. Bland investerarna ser vi bland annat Hans Westin och Sten Schröder, medgrundare och delägare i Resurs Bank, samt ängelinvesteraren Fredrik Wallenberg.

Vi är väldigt glada att vi har lyckats attrahera en investerargrupp med så mycket erfarenhet, kunskap och kontakter inom både bank-, teknik- och internetvärlden.” säger Nicholas Sundén-Cullberg.

En marknadsplats för lån mellan privatpersoner

En marknadsplats för lån mellan privatpersonerLendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Hos oss möts privata långivare och låntagare på villkor som gynnar båda parter. Genom en helt och hållet digital struktur med färre mellanhänder minimeras kostnaderna vilket ger attraktiva räntenivåer för låntagare och rättvis avkastning för investerare. Låntagare kan ansöka om lån upp till 350 000 kr med en effektiv ränta från 4,50%. Långivare kan börja investera med så lite som 250 kr och minimerar sin risk genom att sprida sina tillgångar på flera olika lån. Både låntagare och investerare är helt anonyma och vi sköter all administration, från kreditbedömning till fakturering och utbetalning.

Om person-till-person lån

Person-till-person lån, en översättning av engelskans peer-to-peer lending, är ett relativt nytt begrepp i Sverige. Låneformen har sedan lansering i Storbritannien 2005 fått ett flertal olika namn på engelska, bland annat marketplace lending, social lending, person-to-person lending och P2P lending. Oavsett namn så är definitionen densamma: lån direkt mellan privatpersoner utan en bank eller ett kreditkortsbolag som mellanhand.

Prenumerera