Stark framtidstro bland de som söker ekonomisk information och kunskap digitalt

Report this content

Flera stora undersökningar pekar på att svenskarna blir allt mer pessimistiska om framtiden – en undersökning av Aftonbladet/Inizio tidigare i år visade att 59 procent av svenskarna tror att kommande generation kommer att få det sämre än vad man själv har. Den grupp som söker ekonomisk information och kunskap digitalt har dock en betydligt ljusare framtidstro. Lendifys framtidsbarometer visar på att mer än 90 procent av de som svarat är optimistiska om sin ekonomiska framtid.

Drygt 2400 personer har under perioden juni – augusti svarat på Lendifys webbenkät om framtidstro. Enkäten är en del av Ekonomiskolan, ett gemensamt initiativ mellan Lendify och Börshajen för att bidra till ekonomisk folkbildning. Av de som svarat på enkäten uppger mer än 90 procent att de ser ”högst optimistiskt, ”mycket optimistiskt” eller ”ganska optimistiskt” på framtiden. De tror vidare att deras egen ekonomi kommer att bli bättre i närtid och att de själva kommer att spara och investera mer än tidigare.

- De som har deltagit i webbenkät har självmant sökt sig till kunskap och de har dessutom valt att göra det digitalt. Det är intressant att se att framtidstron i denna grupp är så hög och att de har så stort förtroende för sin egen förmåga att påverka sina liv. Med digitaliseringen når kunskap och därmed framtidstro ut till fler. Det är förstås särskilt uppmuntrande i en tid då stora grupper i samhället har en väldigt negativ syn på framtiden, säger Erika Eliasson, Chief Investor Relations Officer på Lendify.

Ekonomiskolan lanserades i maj och erbjuder helt kostnadsfria kurser inom fem områden: privatekonomi; marknadsekonomi; sparande, fonder och aktier; lån och krediter; samt den nya ekonomin och sparande. Målet med satsningen är enkel: att göra det möjligt för alla, oavsett bakgrund och ekonomisk situation, att få kunskap om hur man tar kontroll över sitt sparande och sin privatekonomiska framtid.

De svarande tog ställning till tre påståenden: ”jag är optimistisk om min ekonomiska framtid”, ”jag tror att min ekonomi kommer att bli bättre de närmaste sex månaderna” och ”jag tror att jag kommer att spara och investera mer under de kommande sex månaderna än idag”. Undersökningen genomfördes under perioden 7 juni till 3 september. Undersökningen kommer att upprepas löpande.

För mer information, vänligen kontakta: Erika Eliasson, Chief Investor Relations Officer, Lendify 070-999 1070

Om Lendify Lendify är Sveriges största marknadsplats för lån. Marknadsplatsen är digital och kapar bort onödiga mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och investerare god avkastning. Antalet aktiva investerare på Lendifys plattform ökar stadigt och uppgår nu till drygt 8000 personer. För mer information, se https://lendify.se. Lendify, med några av landets främsta entreprenörer som ägare och 35 anställda, har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar