Acarix presenterar CADScor®System vid ESC i München: En revolutionerande teknologi för tidig och snabb uteslutning av kranskärlssjukdom

Besök oss i monter D500 Utställningshall A2

Acarix ABs (publ) ("Acarix") ultrakänsliga akustiska CADScor®System för riskbedömning av kranskärlssjukdom (CAD) kommer att visas på ESC i München, Tyskland, 25-28 augusti. CADScor®Systemet har validerats kliniskt för att utesluta CAD med 96 - 97% negativt prediktivt värde. Intresset för systemet liksom användningen ökar över hela Tyskland, viktiga svenska sjukhus testar systemet och expansion i andra europeiska länder pågår. Vid ESC 2018, både i utställningslokalen och vid en särskild session i programmet, "e-cardiology / Digital Health", kommer det att finnas möjligheter att få direktinformation om CADScor®System och att träffa experter med erfarenhet av klinisk användning.

Det begränsade diagnostiska värdet av nuvarande icke-invasiv testning av patienter med misstänkt kranskärlssjukdom har nyligen beskrivits av Christina Therming et al.1) i en stor sjukhusbaserad kohort av patienter. Acarix CADScor®System har utvecklats för att möta detta behov genom att erbjuda en tillförlitlig och lättanvänd diagnostisk metod som ett initialt test i alla kliniska miljöer. Systemet är icke-invasivt, strålningsfritt och ger ett resultat på mindre än 10 minuter.

På ESC kommer besökare att kunna ta del av information om hur CADScor®Systemets prestanda har förbättrats ytterligare. Systemets Algoritm v3-databas innehåller 2260 patienter och uppvisar följande prestanda: Känslighet: 88,7%, specificitet: 53,5% och negativt prediktivt värde (NPV): 95,9% för diagnos av CAD (stenos > 50%) vs icke-CAD (stenos < 30%). NPV är 97,2% för att diagnostisera CAD (stenos > 50%) mot icke-obstruktiv CAD (stenos > 30% - < 50%) plus icke-CAD (stenos < 30%) (manuskript). Vidare pågår en ny studie, Dan-NICAD II, som involverar 1500 - 2000 patienter med en låg till mellan sannolikhet för CAD från fyra danska sjukhus. Resultaten förväntas förbättra CADScor®Systemets redan höga NPV ytterligare, tillåta inkludering av patienter yngre än 40 år och tillhandahålla hälsoekonomisk dokumentation som stöder användningen av systemet som en snabb och säker, initial utvärdering för att därigenom minska antalet patienter som behöver fler tester.

Acarix, interims VD, Christian Lindholm kommenterar: "Kranskärlssjukdom drabbar mer än 120 miljoner människor över hela världen, men nuvarande former för diagnostik, som lätt kan eskalera till att omfatta dyra undersökningar i form av bilddiagnostik och koronarangiografi, kan förbättras väsentligt. Med CADScor®System kan en betydande andel patienter som söker sig till primärvården på grund av bröstsmärtor, friskrivas från CAD. Följaktligen kan patienter med symptom som inte beror av CAD slippa ytterligare, dyra och invasiva undersökningar och övriga patienter som behöver ytterligare tester få sådana genomförda. Rapporter från vår växande krets av tyska användare är utomordentligt uppmuntrande och vi ser fram emot att skapa ytterligare intresse vid ESC. "

Acarix CADScor® System visas i monter D500 - Exhibition Hall A2, ESC 2018 

Kontakt:

Acarix AB

Christian Lindholm, Interims VD, E-post: secli@acarix.com, Telefon: 07051 18333

Till redaktionen:

Acarix, CADScor®System och mätning av hjärtljud

Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier. Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Den har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s.k. CAD-score, på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än 8 minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter, kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder.

Acarix CADScore System är med i det vetenskapliga programmet, tisdag 28 augusti, 15: 45-16: 40

Samuel Emil SCHMIDT (Aalborg O, Danmark) kommer att presentera Acarix CADScore System på Digital Health Stage - Exhibition Hall 3 under sessionen "e-Cardiology / Digital Health". Dr SCHMIDT kommer att vara tillgänglig för media direkt efter sessionen.

Experter som är beredda att prata med media är

Claus Bo Vöge Christensen

Har sedan grundandet 2009 arbetat som COO för Acarix i Lyngby, Danmark och leder klinisk forskning och produktion av CADScor®-systemet. Kontakt: dkcbc@acarix.com

Prof. Dr. Samuel Schmitt

Professor vid the Department of Health Informatics and Computer Science at the University of Aalborg, Danmark. Prof. Schmidt har arbetat med idén om akustisk detektion av kranskärlssjukdom sedan 2004 och har publicerat i betydande omfattning inom detta område. Kontakt: sschmidt@hst.aau.dk

Prof. Dr. Morten Bøttcher

Head of the Center for Cardiac Imaging at the Western Hospital Unit in Denmark and Associate Professor at the University of Aarhus. Dr Bøttcher är principle investigator för Dan NICAD-studierna och har ett långsiktigt forskningsintresse inom icke-invasiva och invasiv diagnos av ischemisk hjärtsjukdom. Kontakt: mboe@dadlnet.dk

Professor Peter Clemmensen

Professor of Cardiology at the Heart Center Hamburg-Eppendorf and the Nykøbing F Hospital, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Hans forskning fokuserar främst på bedömningen av reperfusionsbehandlingar hos patienter med hjärtinfarkt, invasiv kardiologi och antitrombotisk terapi samt riskstratifiering hos patienter med CHD, inklusive hjärtmarkörer och elektrokardiologi. Kontakt: p.clemmensen@uke.de

Kontakt på konferenscentret i München för att boka intervjuer: Per Persson; seppe@acarix.com

Pressinformation: www.acarix.com  

Nyligen publicerade artiklar

Dan-NICAD 2 study: Diagnostic performance of an acoustic-based system for coronary artery disease risk stratification http://heart.bmj.com/content/early/2017/11/09/heartjnl-2017-311944.

“Low diagnostic yield of non-invasive testing in patients with suspected coronary artery disease: results from a large unselected hospital-based sample”:   European Heart Journal - Quality of Care and Clinical Outcomes, qcx048, https://doi.org/10.1093/ehjqcco/qcx048 (https://academic.oup.com/ehjqcco/advance-article-abstract/doi/10.1093/ehjqcco/qcx048/4756379?redirectedFrom=fulltext)

1) Therming C et al. Low diagnostic yield of non-invasive testing in patients with suspected coronary artery disease: results from a large unselected hospital-based sample. European Heart Journal - Quality of Care and Clinical Outcomes, https://doi.org/10.1093/ehjqcco/qcx048 

Published:18 December 2017

Taggar:

Prenumerera