Citat

Att Billbäck ansluter sig till oss är en tydlig bekräftelse på att det hårda arbete vi lägger ner för att rädda patienters liv med Dermalyser inte bara ger en samhällsnytta, utan också adresserar en stark kommersiell potential. Billbäck kommer att vara en mentor för mitt team och vägleda min personliga utveckling från en FoU-VD till en kommersiell sådan. BoneSupport är ett mycket innovativt företag som förvandlar en föråldrad vårdstandard inom ortopedisk kirurgi. På AI Medical Technology har vi för avsikt att följa en liknande väg med en strävan efter att Dermalyser ska förbättra och ersätta nuvarande arbetsflöden för melanomdiagnos.
Christoffer Ekström, VD för AI Medical Technology
Om Peter Löwendahl - Både godkännande och reimbursement är avgörande för vårt företag. Vi har en häpnadsväckande teknik med ett unikt värdeerbjudande och även en fantastisk feedback från användarna. Vårt nästa steg är att se till att vi är helt kompatibla med en robust ersättningsmodell som finns på plats inför en framgångsrik marknadslansering.
Christoffer Ekström, VD för AI Medical Technology
Jag är mycket glad över att ha lyckats resa mer kapital för att driva den pågående utvecklingen av Dermalyser vidare. Ännu en övertecknad runda understryker att Dermalyser är i en klass för sig beträffande nya diagnostiska verktyg för diagnos av hudcancer. Fantastiska kliniska resultat, utmärkt användarfeedback och ett passionerat team som verkligen tror på att göra skillnad lägger grunden för att vi kommer att fortsätta gå från klarhet till klarhet. Vår färdplan framåt är nu fastslagen, vi planerar ta in mer kapital i en A-runda av betydande storlek redan i år och planerar för en börsnotering 2027-2028.
Christoffer Ekström, VD för AI Medical Technology
Vi är oerhört imponerade av de resultat som uppnåtts i den kliniska multicenterstudien som därmed ytterligare har ökat vår tilltro till att AI Medical Technology och Dermalyser kommer att bli framgångsrika. Vi är glada över att delta i investeringsrundan tillsammans med andra nuvarande och nya aktieägare.
Henrik Jerner, VD för Northern Venture CapSek
Dr. Uwe Gottschalks utnämning till ny styrelseordförande är en viktig milstolpe för Cellevate. Med sin omfattande branschkunskap, årtionden av erfarenhet och ovärderliga nätverkskontakter är Dr. Gottschalk väl lämpad att leda Cellevate in i nästa fas av tillväxt och kommersialisering. Jag är övertygad om att Cellevate, under Dr. Gottschalks ledning, kommer att fortsätta att utvecklas och nå nya höjder av framgång.
Mats Leifland, avgående styrelseordförande för Cellevate.
Jag är mycket glad över utnämningen till ny styrelseordförande för Cellevate och att bli en del av ett så dynamiskt och innovativt företag. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med styrelsen och Cellevate-teamet och att bidra till en framgångsrik lansering och kommersialisering av vår unika nanoteknologi inom bioprocessområdet.
Dr. Uwe Gottschalk.
Det kliniska beslutsstödsverktyget som utvärderades i denna studie visade hög diagnostisk noggrannhet när det användes prospektivt på primärvårdspatienter. Verktyget kan således tillföra ett betydande kliniskt värde för läkare i primärvården vid bedömning av hudförändringar för att upptäcka melanom. Därutöver är det tydliga intrycket från denna studie att den medicinska personalen som var involverad i studien var beredd att, i hög grad, sätta sin tillit till Dermalyser, vilket tyder på att verktyget utan större svårigheter kan integreras i nuvarande kliniska rutiner.
Magnus Falk, docent i allmänmedicin och huvudprövare för studien, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet
Under de senaste åren har AI:s precision när det gäller att analysera dermatoskopiska bilder för att identifiera melanom nått upp till, eller till och med överträffat den som erfarna hudläkare uppvisar. Trots detta har endast ett begränsat antal studier testat dessa system under rutinmässiga förhållanden. Denna studie är anmärkningsvärd då den utförts i en verklig, klinisk miljö, vilket gör resultaten särskilt övertygande. Jag är entusiastisk över resultaten och ser fram emot att vara en del av en framtid där system som Dermalyser, med stöd av rigorös forskning och i fullständig samklang med alla nödvändiga regler, integreras i rutinsjukvården. Detta inkluderar både allmän dermatologi och specifikt diagnos av hudcancer. Det grundläggande målet är naturligtvis att förbättra de kliniska beslutsprocesserna för att uppnå mer precisa och därmed säkrare diagnoser.
Sam Polesie, adjungerad universitetslektor, Institutionen för dermatologi och venereologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
På samma sätt som när det gäller att analysera mammogram för att upptäcka bröstcancer eller hjärnavbildning för diagnos av Alzheimers sjukdom, anser vi att denna studie på ett avgörande sätt har bevisat att användning av AI kan revolutionera diagnostik av melanom. Förutom att rädda liv elimineras ångest och de ofta förödande konsekvenserna av falska resultat. Den europeiska marknaden är fortfarande vår första prioritet för Dermalyser, men det faktum att FDA nyligen har godkänt ett AI-drivet diagnosverktyg för att upptäcka hudcancer har etablerat en tydlig regulatorisk väg även för oss och vi ökar nu takten i vår planering för att komma in på den amerikanska marknaden.
Christoffer Ekström, VD för AI Medical Technology
Vi är glada att Läkemedelsverket gett klartecken för start av vår kliniska studie med ELC-301 vid svårbehandlad eller återkommande B-cellslymfom. Behandlingen har potential att bli ett mycket viktigt alternativ för de patienter vars sjukdom inte svarar på konventionell terapi och därmed saknar effektiva behandlingsalternativ. Studien är även ett viktigt led i att bevisa den förstärkande funktionen av vår teknikplattform iTANK, vilken har potential att aktivera kroppens eget immunförsvar mot cancerceller.
Jamal El-Mosleh, vd för Elicera Therapeutics
Vi är mycket glada över att samarbeta med teamet av experter hos Offspring. Med deras stora erfarenhet av att utveckla innovativa lösningar för biomarköranalys är vi övertygade om att våra kombinerade erbjudanden utgör en unik och värdefull kombination av utvecklingstjänster inom translationell och klinisk läkemedelsutveckling för våra kunder.
Flagship Biosciences VD, Trevor Johnson.
Flagship Biosciences och Offspring Biosciences kommer tillsammans att tillhandahålla ett sömlöst och omfattande utbud av prekliniska och kliniska tjänster, vilket ger våra kunder möjlighet att påskynda läkemedelsutvecklingen och tidigare erbjuda livräddande behandlingar till patienter.
Anders Dahlstrand, VD för Offspring Biosciences
We are delighted to participate in this project since our long-term aim is develop personalized vein and artery grafts at scale and with highest quality. The data gathered in this project will also help us move towards 3D printing of graft scaffolds.
VERIGRAFT CEO Petter Björquist
Our goal is to come up with improved AI tools that are digitalised and scalable for industrial production lines of ATMPs such as VERIGRAFTS’s tissue grafts. This will help patients gain access to new and promising treatments.
Jane Synnergren, project leader and Professor in Bioinformatics, University of Skövde.
Vi är glada över att välkomna Dr. Chiò till vårt vetenskapliga råd. Med sin stora erfarenhet och expertis som sträcker sig från den fenotypiska heterogeniteten vid ALS till familjär ALS, kommer hans roll som rådgivare att vara av stor betydelse när vi nu driver vårt kliniska program för läkemedelskandidaten ILB för behandling av ALS framåt.
Adam Bruce, grundare, styrelseordförande och VD för TikoMed
Att förstå den fenotypiska heterogeniteten och identifiera de bakomliggande genetiska mutationerna är nyckeln till att utveckla nya behandlingar för ALS. I egenskap av medlem i TikoMeds vetenskapliga råd ser jag fram emot att bidra med den kunskap som mina olika forskargrupper har byggt upp inom detta område och om ALS i allmänhet.
Professor Adriano Chiò, verksam vid universitetet i Turin och sjukhuset Città della Salute e della Scienza
Vi är glada över att välkomna Dr. Shefner till vårt SAB. Vi är övertygade om att hans expertis inom biomarkörutveckling för ALS-diagnos och erfarenhet från NEALS-konsortiet kommer att vara av stort värde för det kliniska utvecklingsprogrammet för vår läkemedelskandidat ILB för behandling av ALS.
Adam Bruce, grundare, styrelseordförande och VD för TikoMed.
Jag är glad över att bli en del av TikoMed Scientific Advisory Board och ser fram emot att hjälpa företaget att nå nästa steg i den kliniska utvecklingen. Bolaget har en ambitiös plan när det gäller design och genomförande av en studie med ett gediget och tillförlitligt upplägg för att kunna utvärdera läkemedelskandidaten på ett korrekt sätt.
Professor Jeremy Shefner, MD, PhD
Vi är oerhört glada över det stora stödet från en extremt stark grupp av investerare och som även delar vår vision om att transformera produktionen av nya biologiska läkemedel. Denna investering representerar en viktig milstolpe för vårt företag och utgör ett värdefullt stöd för potentialen hos vår Cellevat3d™-nanoteknik. Genom finansieringen kan vi påskynda vägen mot kommersialisering och sträva vidare mot vårt mål att åstadkomma en bestående påverkan på hälso- och sjukvården globalt.
Laura Chirica, PhD, CEO Cellevate
Vi är imponerade av Cellevates nyskapande teknik och teamet bakom den. Denna investering återspeglar vårt engagemang för att stödja banbrytande företag som har potential att revolutionera branschen. Vi ser fram emot ett långsiktigt partnerskap med Cellevate när de nu avancerar sitt uppdrag att driva innovation inom bioproduktion.
Mala Valroy, Investment Manager på Industrifonden och tillträdande styrelseledamot i Cellevate
Eftersom cellodling och bioproduktionsprocesser spelar en allt viktigare roll letar vi efter nystartade företag såsom Cellevate, det vill säga företag med potential att etablera nya industristandarder.
Herman Hauser, PhD, serieentreprenör, Venture Partner och rådgivare på Onsight Ventures
EIC-fonden har etablerat sig som en stark kraft inom EU:s teknikintensiva investeringar. Denna unika form av finansiering via EIC – som kombinerar bidrag och eget kapital – har visat sig vara mycket attraktiv för Europas mest lovande, nystartade företag. Vår investering kommer att ge Cellevate möjlighet att skala upp sin nanoteknik och påskynda sin kommersiella lansering globalt.
Svetoslava Georgieva, ordförande för EIC-fondens styrelse
Vi är glada över att välkomna Dr. Ingre till vår SAB. Caroline är en kliniskt och vetenskapligt välkänd specialist inom ALS. Vi ser fram emot att hon, med sin gedigna erfarenhet, bidrar med relevant rådgivning under de kommande månaderna och åren under det fortsatta arbetet med vårt kliniska program med vår läkemedelskandidat ILB för behandling av ALS.
Adam Bruce, grundare, styrelseordförande och VD för TikoMed.
Jag är mycket glad över att ansluta till TikoMeds SAB i denna spännande tid för både ALS-forskningen i allmänhet och ILB i synnerhet. Jag hoppas att min omfattande erfarenhet av kliniskt arbete och kliniska prövningar kan komma till nytta för patienter som lider av denna förödande sjukdom.
Docent Caroline Ingre, PhD och adjungerad lektor vid Karolinska Institutet
Vi är glada över att välkomna Dr. Cudkowicz till vår SAB. Merit är en internationellt erkänd forskare, kliniker och auktoritet inom ALS. Hon kommer att, baserat på sin erfarenhet och kompetens, kunna bidra med värdefull och relevant rådgivning under de kommande månaderna och åren när vi fortsätter driva vårt kliniska program.
Adam Bruce, grundare, styrelseordförande och VD för TikoMed
Jag ser med stor entusiasm fram emot att bli en del av TikoMed:s SAB och att bidra med min erfarenhet inför den kommande kliniska studien
Dr Merit Cudkowicz
Det här bolaget har utvecklat en unik produkt som adresserar en enorm marknad. Den skapar värde och nytta för människor, vården och samhället i stort. Genom AI har bolaget på riktigt skapat ett hjälpmedel som är skalbart och applicerbart över hela världen.
Juryns motivering
Vi är oerhört stolta och glada över att ha vunnit Techarenan Challenge 2023 Business Award - och vilket minnesvärt evenemang! Detta erkännande är verkligen ett bevis på de ovärderliga insatser som vårt exceptionella, tvärvetenskapliga team har bidragit med vid utvecklingen av Dermalyser – vårt användarvänliga, AI-baserade beslutsstödsverktyg som revolutionerar snabbheten och noggrannheten för diagnostik av hudcancer. Vi vill också tacka juryn och gratulera vinnarna i de andra kategorierna. Arbetet fortsätter nu för att Dermalyser så snabbt som möjligt ska kunna nå marknaden. Efter vår första kliniska prövning som genomfördes på 37 svenska primärvårdsinrättningar med mycket lovande resultat, ser vi nu fram emot att slutföra CE-märkningen och förbereda för marknadslansering i Europa 2024 och att engagera USA-baserade kliniker i kommande kliniska prövningar som en del av vår strategi för USA-marknaden
Christopher Ekström, vd för AI Medical Technology
Det här är ett av de starkaste och mest mångsidiga finalfälten hittills på Techarenan Challenge. Det är imponerade att se hur entreprenörer inom olika områden redan har, eller är på väg att, förändra sina respektive branscher, skapa nya standarder och förbättra samhället. Jag ser mycket fram emot att följa deras resa de kommande åren
Omid Ekhlasi, Techarenans vd och grundare
Vi är otroligt förväntansfulla över den potential för en hälsosammare och mer välmående framtid som Elyptas teknologi utlovar. Min far trodde på en värld fri från smärta och lidande och Elypta, genom deras banbrytande cancertest, tar oss närmare den verkligheten.
Rod Roddenberry, son till Star Trek-skaparen Gene Roddenberry.
I vår strävan efter universellt blomstrande vill vi att alla ska leva hälsosamma, hållbara och tillfredsställande liv. Våra pristagare uppvisar mänsklighetens kreativa potential att göra skillnad; att skapa visionen och sedan sträva mot en värld av överflöd för alla.
Heidi Roddenberry, ordförande för stiftelsens styrelse.
Vårt arbete med att upptäcka cancer före eventuella symtom är ett "genombrott".
Karl Bergman, Elyptas vd.
Samarbetet med Chiesi ökar tempot i Affibodys strategiska utveckling och stärker konkurrenskraften hos vår teknologi, som nu har validerats både kliniskt och kommersiellt. Vi är imponerade av Chiesis betydande engagemang och expertis inom utvecklingen av inhalerade läkemedel och har goda förhoppningar om att det här partnerskapet kommer att bidra till att maximera värdet av inhalerade Affibody®-molekyler,
David Bejker, vd för Affibody AB
Chiesi är engagerat i forskning, upptäckt och utveckling av nya innovativa behandlingar för luftvägssjukdomar, vilket är en strategisk prioritet för vår organisation. Vårt samarbete med Affibody tillför vår FoU-portfölj ett viktigt nytt angrepssätt som har särskilt intressanta egenskaper inom inhalationsområdet, och vi ser fram emot att utveckla nya behandlingar för människor med ouppfyllda medicinska behov baserat på partnerskapet.
Thomas Eichholtz, Head of Global Research and Development på Chiesi Group.
Vi är idag glada över att kunna rapportera om den enastående prestanda som vårt stödverktyg för diagnos av malignt melanom, Dermalyser uppvisar. De anmärkningsvärt höga nivåerna på sensitivitet och specificitet verifierar den kliniska prestandan och fördelarna med Dermalyser, särskilt eftersom studien genomfördes på primärvårdskliniker som representerar olika demografi, personal och regional tillhörighet. Vi ser nu fram emot att slutföra CE-märkningen och förbereda för marknadslansering under Q4, 2023. Samtidigt planerar vi att engagera USA-baserade kliniker i kommande kliniska prövningar som en del av vår strategi för marknadsinträde i USA.
Christoffer Ekström, VD för AI Medical Technology
Detta är verkligen spännande resultat. Siffrorna pekar på potentialen att inte bara förbättra den visuella, diagnostiska noggrannheten i framtiden, utan också att reducera arbetsbelastningen för hudläkare, något som alltför ofta är ett problem i deras dagliga gärning. Ytterligare studier krävs för att bekräfta de positiva resultaten men det är tydligt att samverkan mellan människa och dator är här för att stanna och jag ser fram emot att detta implementeras inom området hudcancer och dermatologi i allmänhet.
Olle Larkö, överläkare och professor i dermatologi och venereologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Förutom det primära målet, det vill säga beslutsstödsverktygets diagnostiska precision, har vi även dokumenterat användbarheten av Dermalyser i klinisk praxis. Resultat från studien kommer att redovisas i en klinisk publikation, men redan nu är det tydliga intrycket en hög acceptans av Dermalyser som ett diagnostiskt stödverktyg bland den medicinska personalen som var involverad.
Magnus Falk, docent i allmänmedicin, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet och även studiens huvudprövare
Det finns ett stort behov av hållbara och effektiva behandlingar för typ 2-diabetespatienter. Vi tror att vår ”first-in class” läkemedelskandidat ATR-258 med sin unika verkningsmekanism har potentialen att inte bara hjälpa dessa patienter att kontrollera sina blodsockernivåer, utan även bidra till att behandla den faktiska orsaken till sjukdomen. Inget annat läkemedel för typ 2-diabetes har hittills lyckats uppnå detta.
Alexandra Ekman Ryding, Ph.D., VD.
Vi är glada över att kunna avsluta denna finansieringsrunda som kommer att hjälpa oss att gå vidare till nästa steg i vår resa för att förse dermatologer och andra läkare med ett tillförlitligt beslutsstödsverktyg för snabb och korrekt melanomdiagnos. De oerhört uppmuntrande resultaten från vår nyligen avslutade prospektiva, multi-center kliniska prövning som omfattar 37 svenska primärvårdscentraler kommer att finnas tillgängliga inom kort. Reaktionen från det nordiska dermatologkollektivet har redan varit så positiv att vi har beslutat svara upp mot deras uppmaning att genomföra ytterligare studier. Fler studier ger oss även fördelen att vi utvidgar vårt redan marknadsledande bildbibliotek ytterligare. Sammantaget kommer de nya medlen och de kliniska testresultaten att göra det möjligt för oss att öka takten på vårt kommersialiseringsprogram, som inleds med CE-märkning och lansering på viktiga europeiska marknader. Vi ser även ett FDA-godkännande och lansering i USA framöver, en nyckelmarknad som fortsätter att växa. Dessutom förutspår prognoser att hudcancer kommer att bli ett ökande problem i Latinamerika och Sydostasien under det kommande decenniet.
AI Medical Technologys vd Christoffer Ekström.
AI-Medical Technology uppfyller alla våra investeringskriterier – disruptiv teknologi, ett stort otillfredsställt behov samt skalbarhet på den viktiga amerikanska marknaden. Vi var också imponerade av Christoffers och hans teams ambition och drivkraft och ser fram emot att stödja dem i deras mission att förse sjukvårdspersonal med detta ovärderliga, nya hjälpmedel för diagnos av hudcancer.
Henrik Jerner på Northern CapSek Ventures