• news.cision.com/
  • Let'em know AB/
  • AI Medical Technology tar in 10,8 miljoner kronor för att påskynda utvecklingen av Dermalyser, ett AI-drivet diagnostiskt beslutsstödsverktyg för hudcancer

AI Medical Technology tar in 10,8 miljoner kronor för att påskynda utvecklingen av Dermalyser, ett AI-drivet diagnostiskt beslutsstödsverktyg för hudcancer

Report this content
  • Northern CapSek Ventures deltog i övertecknad investeringsrunda
  • Första prospektiva kliniska prövningar visar oöverträffad sensitivitet och specificitet
  • Medlen ska finansiera CE-märkning och kommersialisering i Europa
  • Process för FDA-godkännande inledd med sikte på den amerikanska marknaden

Stockholm, Sverige, 24 januari 2023. AI Medical Technology, ett svenskt startup-bolag meddelar att företaget har genomfört en kraftigt övertecknad kapitalanskaffning på 10,8 miljoner kronor. Kapitalet kommer initialt att användas för att expandera företagets kliniska prövningsprogram i Sverige och andra viktiga europeiska marknader för Dermalyser, ett AI-drivet beslutsstödsverktyg, samt för att slutföra CE-märkning och kommersialisering. Dessutom påbörjar företaget arbetet med sikte på FDA-godkännande. USA står för 2/5 av en global marknad som genererade 7,2 miljarder dollar 2021. Den beräknas nå 14,5 miljarder dollar 2031, således en CAGR på 7,3 % från 2022 till 2031*.

"Vi är glada över att kunna avsluta denna finansieringsrunda som kommer att hjälpa oss att gå vidare till nästa steg i vår resa för att förse dermatologer och andra läkare med ett tillförlitligt beslutsstödsverktyg för snabb och korrekt melanomdiagnos", säger AI Medical Technologys vd Christoffer Ekström. ”De oerhört uppmuntrande resultaten från vår nyligen avslutade prospektiva, multi-center kliniska prövning som omfattar 37 svenska primärvårdscentraler kommer att finnas tillgängliga inom kort. Reaktionen från det nordiska dermatologkollektivet har redan varit så positiv att vi har beslutat svara upp mot deras uppmaning att genomföra ytterligare studier. Fler studier ger oss även fördelen att vi utvidgar vårt redan marknadsledande bildbibliotek ytterligare. Sammantaget kommer de nya medlen och de kliniska testresultaten att göra det möjligt för oss att öka takten på vårt kommersialiseringsprogram, som inleds med CE-märkning och lansering på viktiga europeiska marknader. Vi ser även ett FDA-godkännande och lansering i USA framöver, en nyckelmarknad som fortsätter att växa. Dessutom förutspår prognoser att hudcancer kommer att bli ett ökande problem i Latinamerika och Sydostasien under det kommande decenniet."

"AI-Medical Technology uppfyller alla våra investeringskriterier – disruptiv teknologi, ett stort otillfredsställt behov samt skalbarhet på den viktiga amerikanska marknaden", säger Henrik Jerner på Northern CapSek Ventures. "Vi var också imponerade av Christoffers och hans teams ambition och drivkraft och ser fram emot att stödja dem i deras mission att förse sjukvårdspersonal med detta ovärderliga, nya hjälpmedel för diagnos av hudcancer."

*Allied Market Research, 2022

För mer information, vänligen kontakta:

Christoffer Ekström, VD AI Medical Technology

E-post: christoffer@aimedtech.org

Mobiltelefon: +46721748339

Om malignt melanom

Enligt Cancer Today var förekomsten av nya fall av malignt melanom år 2020 över 320 000 över hela världen, https://gco.iarc.fr/today/home och var 4: e minut dör en person av hudcancer.  Med en växande trend förväntas antalet patientfall nå nästan 500 000 år 2040. Statistik visar vidare att så många som 99% av fallen kan botas om de diagnostiseras och behandlas tillräckligt tidigt, vilket understryker vikten av man kontinuerlig undersöker sin hud själv och vid misstänkt hudförändring, söker läkare. En noggrann och korrekt diagnos är alltså avgörande för att rädda fler liv.

Om Dermalyser

Dermalyser är en mobilapplikation baserad på AI som kan ge medicinsk personal på till exempel vårdcentraler diagnostiskt beslutsstöd vid diagnos av hudcancer. Dermalyser möjliggör snabbt och direkt diagnostiskt beslutsstöd med hög noggrannhet vid diagnos av hudcancer såsom malignt melanom. Läkaren tar en bild av patientens hudfläck och får inom några sekunder ett analyssvar från den artificiella intelligensen. På detta sätt missas färre cancerdiagnoser, fler patienters liv kan räddas och samtidigt kan färre patienter behöva genomgå onödiga operationer av godartade hudfläckar. Dessutom kan sjukvården bli mer effektiv och kostnaderna kan sänkas. Applikationen används tillsammans med ett dermatoskop monterat framför kameran på en mobiltelefon.

Om AI Medical Technology

AI Medical Technology är ett företag verksamt inom tvärvetenskapliga områden datavetenskap, mjukvaruutveckling och medicin. Företagets team fokuserar hängivet på att utveckla AI-drivna diagnostiska lösningar som möjliggör för vårdpersonal i primärvården att diagnosticera sina patienter på ett tillförlitligare, enklare och snabbare sätt. Efter den andra finansieringsrundan 2022 är teamet nu fokuserat på att ta den första produkten, Dermalyser, ett kliniskt validerat beslutsstödsverktyg för att diagnostisera all hudcancer genom kliniska prövningar och till marknaden. www.aimedtech.org.

Om Nordic CapSek Ventures

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra, mellersta och norra Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. CapSek är noterat på NGM Nordic SME.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är glada över att kunna avsluta denna finansieringsrunda som kommer att hjälpa oss att gå vidare till nästa steg i vår resa för att förse dermatologer och andra läkare med ett tillförlitligt beslutsstödsverktyg för snabb och korrekt melanomdiagnos. De oerhört uppmuntrande resultaten från vår nyligen avslutade prospektiva, multi-center kliniska prövning som omfattar 37 svenska primärvårdscentraler kommer att finnas tillgängliga inom kort. Reaktionen från det nordiska dermatologkollektivet har redan varit så positiv att vi har beslutat svara upp mot deras uppmaning att genomföra ytterligare studier. Fler studier ger oss även fördelen att vi utvidgar vårt redan marknadsledande bildbibliotek ytterligare. Sammantaget kommer de nya medlen och de kliniska testresultaten att göra det möjligt för oss att öka takten på vårt kommersialiseringsprogram, som inleds med CE-märkning och lansering på viktiga europeiska marknader. Vi ser även ett FDA-godkännande och lansering i USA framöver, en nyckelmarknad som fortsätter att växa. Dessutom förutspår prognoser att hudcancer kommer att bli ett ökande problem i Latinamerika och Sydostasien under det kommande decenniet.
AI Medical Technologys vd Christoffer Ekström.
AI-Medical Technology uppfyller alla våra investeringskriterier – disruptiv teknologi, ett stort otillfredsställt behov samt skalbarhet på den viktiga amerikanska marknaden. Vi var också imponerade av Christoffers och hans teams ambition och drivkraft och ser fram emot att stödja dem i deras mission att förse sjukvårdspersonal med detta ovärderliga, nya hjälpmedel för diagnos av hudcancer.
Henrik Jerner på Northern CapSek Ventures