• news.cision.com/
  • Let'em know AB/
  • Capitainer reser ytterligare 31 miljoner kronor för att möta förväntad efterfrågan på qDBS-testning i samband vaccinering mot COVID-19

Capitainer reser ytterligare 31 miljoner kronor för att möta förväntad efterfrågan på qDBS-testning i samband vaccinering mot COVID-19

Report this content

Stockholm, 19 januari 2021: Medtechföretaget Capitainer AB meddelade idag att man genomfört en nyemission på 31 miljoner kronor för att möta efterfrågan på sitt nya egenprovtagningssystem, Capitainer qDBS. Emissionen som koordinerades av Sciety, fulltecknades nästan omedelbart av främst existerande och nya investerare med industribakgrund. Investeringen sammanfaller med att Capitainer räknar med en stor ökning av efterfrågan av egenprovtagning med Capitainer qDBS för antikroppstestning för att bekräfta effekten av COVID-19 vaccinering. Investeringsmedlen kommer att användas för att öka produktionskapaciteten och för bygga upp ett europeiskt försäljnings- och marknadsföringsnätverk.

Med Capitainers qDBS-system, som i en vetenskaplig studie avseende Covid-19-antikroppstestning redan visats leverera resultat med utmärkt noggrannhet, kan patienter samla en exakt fördefinierad volym av blod i hemmamiljö. Patienterna placerar helt enkelt ett finger med en liten droppe blod över inloppsporten på qDBS-kortet som automatiskt fyller en mikrokanal med den mängd blod som skall skickas till laboratoriet. Då eventuellt överskott kasseras automatiskt, elimineras den mänskliga faktorn för att fel mängd blod samlas upp. Blodet torkas i Capitainer qDBS kortet för att det sedan skall kunna skickas med vanlig post till laboratoriet för analys.

Sedan lanseringen har Capitainer qDBS nyttjats för ett antal applikationer av fler än 25 universitet och laboratorier, inklusive Harvard, SciLife, Karolinska Universitetslaboratoriet, St. Thomas sjukhus (London) och St. George sjukhus (London).

Ernst Westman, Capitainers ordförande kommenterade: "Vi är mycket glada över att vi med den senaste emissionen har säkrat ett så starkt stöd från erfarna investerare från medtech- och diagnostikindustrin. Vi tror att qDBS erbjuder en lösning på utmaningen att samla in prover i samband med vaccinering av stora populationer av individer för utvärdering av effekten av de olika vacciner som nu införs i syfte att generera antikroppar mot coronavirus.”

Christopher Aulin, VD tillade: "Med denna finansiering kan vi ta tillfället i akt att påvisa nyttan av qDBS som COVID-19 har aktualiserat. Ett växande antal experter är överens om att snabb och korrekt självprovtagning i hemmet eller på arbetsplatser har en viktig roll att spela när det gäller att hantera pandemin."

För mer information besök www.capitainer.se

Kontakter

Christopher Aulin, VD t: +46 708 977 577 e: aulin@capitainer.se

Media

Richard Hayhurst/Ola Björkman

Till redaktionen

Om qDBS-systemet

I februari 2020 lanserade Capitainer sin produkt qDBS, ett mikroprovtagningschip som bygger på DBS-teknik (Dried Blood Samples) och är utformad för hemprovtagning av blod. Det patenterade, smarta qDBS-kortet säkerställer provvolymer på 10ul med lågt CV, oberoende av hematokrit. Blodet som samlats upp i mikrokanalen överförs därefter per automatik till ett DBS papper där det torkar och bildar ett noggrant och högkvalitativt torkat och stabilt blodfläcksprov för kvantitativ bioanalys. Då eventuellt överskott kasseras automatiskt, elimineras den mänskliga faktorn för att fel mängd blod samlas upp. Precisionen och noggrannheten när det gäller mätning av kapillärblod i nivå med reguljär pipettering. Det fyllda kortet kan transporteras till ett laboratorium med vanlig post utan att kyl- eller specialförpackningar behöver användas.

Majoriteten av alla medicinska beslut baseras på blodanalyser och varje år tas miljarder blodprov, men förfarandet är dyrt och tidskrävande. Capitainer erbjuder med qDBS-systemet, en tillförlitlig lösning som på sikt kan förändra sättet vi lämnar blod på och därmed hela vårdflöden. Den öppnar för nya möjligheter till vård på distans och även för nya användningsområden där venös provtagning av legitimerad sjukvårdspersonal i dag är det enda alternativet.

Om Capitainer

Capitainer AB är ett svenskt medtechbolag som grundades 2013 av professor Olof Beck från Institutionen för klinisk farmakologi, Karolinska Institutet och Professor Göran Stemme och Niclas Roxhed, Mikro- och Nanosystem, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Capitainer är en leverantör av intelligenta lösningar för att samla upp en exakt mängd blod eller plasma vid kapillärprovtagning för att därefter spara proverna i torkad form. Tillämpningen finns inom många marknadssegment, inklusive men inte begränsat till, terapeutisk läkemedelsövervakning, biomarkörer, genomik, läkemedelsutveckling, testning av drogmissbruk och dopning. Bolaget har en väldefinierad go-to-market-strategi för nya regioner och ett team med gedigen erfarenhet av försäljning och affärsutveckling inom life science.

Prenumerera

Media

Media