Capitainer vinnare av Guldpillret 2021

Report this content

Svensk innovation för egenprovtagning prisbelönas

Stockholm, Sverige, 1 oktober, 2021. Medtechföretaget Capitainer meddelar idag att företaget fått det prestigefyllda priset Guldpillret, instiftat av Läkemedelsförsäkringen. Egenprovtagning med Capitainer har bevisats fungera och har fått ett genombrott under pandemin och genom dess skalbarhet. Dörren har öppnats för storskalig, klinisk testning. Nyligen genomförda studier av bl.a. Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten har visat att Capitainers qDBS-teknologi för egenprovtagning i hemmiljö fungerar väl. Över 94 procent av qDBS korten som returnerades till labbet uppfyllde kvalitetsstandarden för korrekt analys för klinisk diagnos.

Egenprovtagning med Capitainers qDBS-kort ger ett prov som är exakt volymsbestämt (10 µl). Koncentrationen i blod av läkemedel, proteiner och andra biomarkörer kan således mätas exakt. Det gör det möjligt att bättre och mer frekvent se till att rätt läkemedelskoncentration upprätthålls, vilket är grundläggande i uppföljning av läkemedelsbehandling och särskilt viktigt för läkemedel med ett smalt terapeutiskt fönster. Teknologin möjliggör även befolkningstester i stor skala och breda screeningkampanjer bland personer med viss riskprofil, eller att genomföra longitudinella uppföljningar av patienter över tid.

"Att vi vinner Guldpillret som en av 10 nominerade ser jag som en bekräftelse på att vårt system för provtagning av torkat blod har framtiden för sig och kan potentiellt revolutionera blodprovstagningen och de nödvändiga analyserna för diagnostisering inom sjukvårdensäger Niclas Roxhed, docent på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm.

Juryns motivering

”Årets pristagare är en innovativ produkt som gör det möjligt för patienter att lämna kvalitetssäkrade torkade blodprov för uppföljning av läkemedelsbehandling. Provet är exakt volymbestämt och läkemedelskoncentrationer och andra analyter kan därför mätas med stor noggrannhet. Metoden har fått ett genombrott med pandemin och på sikt finns en ännu större potential och skalbarhet i användning för breda screeningprogram och uppföljningsstudier på stora patientgrupper i vissa riskgrupper. Arbetet visar på kraften i samverkan mellan innovativ grundforskning och entreprenörskap1.”

Christopher Aulin, VD om Capitainer kommenterar:

”VI är oerhört glada och stolta för att ha tilldelats detta pris. Sedan en tid pågår arbete med att, tillsammans med kliniska laboratorier, förbereda för att göra provtagningssystemet tillgängligt för sjukvården. Vårt mål är att redan under oktober månad kunna erbjuda antikroppstest för Covid-19 som första kliniska indikation. För att göra testet tillgängligt för sjukvården i alla Sveriges regioner samarbetar vi med landets största Covid-laboratorium, ABC Labs.”    

Om hemprovtagning med qDBS

Capitainers produkt qDBS bygger på DBS-teknik (Dried Blood Spot) och är utvecklad av forskare inom nanoteknologi vid KTH i samarbete med forskare från KI. Till skillnad från andra lösningar som bygger på DBS säkerställer qDBS att man får en exakt mängd blod, vilket ger mer tillförlitliga analysresultat och möjliggör fler användningsområden. Provtagningskortet kan transporteras till ett laboratorium med vanlig post utan att kyl- eller specialförpackningar behöver användas.

Kontakter

Christopher Aulin, VD, 0708 977 577 aulin@capitainer.se

Niclas Roxhed, docent, Kungliga Tekniska Högskolan, 070-744 24 17 roxhed@kth.se


Media

Richard Hayhurst/Ola Björkman

Om Capitainer

Capitainer AB är ett svenskt Medtech-företag som grundades 2013 av professor Olof Beck från Institutionen för klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet och professorer Göran Stemme, Assoc. Prof. Niclas Roxhed och PhD Gabriel Lenk från avdelningen för Mikro- och Nanosystem vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Sverige och affärskonsult Peter Bräutigam.

Capitainer är en leverantör av intelligenta lösningar för att samla upp en exakt mängd blod eller plasma vid kapillärprovtagning för att därefter spara proverna i torkad form. Tillämpningen finns inom många marknadssegment, inklusive men inte begränsat till, terapeutisk läkemedelsövervakning, biomarkörer, genomik, läkemedelsutveckling, testning av drogmissbruk och dopning. Bolaget har en väldefinierad go-to-market-strategi för nya regioner och ett team med gedigen erfarenhet av försäljning och affärsutveckling inom life science.

För mer information besök https://capitainer.se/.

Om Guldpillret

Det första Guldpillret delades ut 2010. Priset är instiftat av Läkemedelsförsäkringen och delas ut i samarbete med Dagens Medicin och Apoteksmarknaden. Syftet med priset är att uppmärksamma behovet av en bättre och säkrare läkemedelsanvändning, för att minska risken för läkemedelsskador.

Vinnarna får en prissumma på 100 000 kronor.

1 Professor Lars K Gustafsson har på grund av jäv inte deltagit i beslutet att belöna Capitainer.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media