• news.cision.com/
  • Let'em know AB/
  • Capitainers qDBS-kit för egenprovtagning i hemmet uppvisar 97% effektivitet för klinisk masstestning av Covid-19 vacciner

Capitainers qDBS-kit för egenprovtagning i hemmet uppvisar 97% effektivitet för klinisk masstestning av Covid-19 vacciner

Report this content

Stockholm, Sverige, 4 maj 2021. Svenska medicinteknikföretaget Capitainer meddelade idag att den egenutvecklade qDBS-teknologin för egenprovtagning i hemmiljö för analys av Covid-19-antikroppsnivåer, har visat sig vara lämpligt för storskalig, klinisk testning. I en nyligen genomförd svensk befolkningsstudie med egenprovtagning uppfyllde 97% av qDBS korten som returnerats till labbet kvalitetsstandarden för korrekt analys för klinisk diagnos.

”Baserat på 2,500 prover som hittills analyserats i Region Västerbottens regi, fick vi tillbaka inte mindre än 90% av de utskickade Capitainer-korten efter egenprovtagning i hemmet och av dem uppfyllde inte mindre än 97% den godkända kvalitetsstandarden för analys,” säger Julia Wigren Byström, vd för Xerum.

Egenprovtagning i hemmet är av flera skäl det bästa alternativet för befolkningstester i stor skala, särskilt under en pågående pandemi. Egenprovtagning hemma kräver inte besök av sjuksköterskor eller annan sjukvårdspersonal, den kan utföras utan att belasta vården som redan är under stor press och individerna som omfattas behöver inte resa eller genomföra extra besök på en klinik.

Christopher Aulin, VD om Capitainer kommenterar:

"Jag är oerhört glad över att vår egenprovtagningsteknologi uppvisar en så utomordentlig prestanda. Vi kan nu med tillförsikt säga att storskalig testning på befolkningsgrupper kan baseras på egenprovtagning i hemmet med vår produkt. Och vi har visat att klinisk analys av antikroppar mot viruset som orsakar Covid-19 med hjälp av prover som samlats in på våra qDBS-kort fungerar i en praktisk verklighet. Vi förväntar oss ett växande behov av storskalig testning för att säkerställa att immuniteten som skapas av de olika vaccinerna skyddar mot ytterligare spridning av viruset och mot sjukdomen, särskilt eftersom nya mutationer av viruset fortsätter att dyka upp. För att möta dessa behov utökar vi nu vår kapacitet ytterligare."

Capitainers egenprovtagningsteknologi används redan i andra studier.

”Förra veckan meddelade vårt samarbetslaboratorium Xerum i Umeå att man, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten i Sverige, har påbörjat en studie där Capitainers qDBS-kort ska användas för egenprovtagning i hemmet med syftet att analysera hur länge antikroppssvar efter genomgången Covid-19-infektion varar hos individer som tillfrisknat efter sjukdomen,” säger Christopher Aulin. "Och för ett par månader sedan informerade vi om ett samarbete med Harvard Medical School där vårt qDBS-system används för egenprovtagning i hemmet i en landsomfattande COVID-19-studie i USA."

Om hemprovtagning med qDBS

Capitainers produkt qDBS bygger på DBS-teknik (Dried Blood Spot) och är utvecklad av forskare inom nanteknologi vid KTH i samarbete med forskare från KI. Till skillnad från andra lösningar som bygger på DBS säkerställer qDBS att man får en exakt mängd blod, vilket ger mer tillförlitliga analysresultat och möjliggör fler användningsområden. Provtagningskortet kan transporteras till ett laboratorium med vanlig post utan att kyl- eller specialförpackningar behöver användas.

Kontakter

Christopher Aulin, VD t: +46 708 977 577 e:aulin@capitainer.se

Media

Richard Hayhurst/Ola Björkman

Om Capitainer

Capitainer AB är ett svenskt Medtech-företag som grundades 2013 av professor Olof Beck från Institutionen för klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet och professorer Göran Stemme, Assoc. Prof. Niclas Roxhed och PhD Gabriel Lenk från avdelningen för Mikro- och Nanosystem vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Sverige och affärskonsult Peter Bräutigam.

Capitainer är en leverantör av intelligenta lösningar för att samla upp en exakt mängd blod eller plasma vid kapillärprovtagning för att därefter spara proverna i torkad form. Tillämpningen finns inom många marknadssegment, inklusive men inte begränsat till, terapeutisk läkemedelsövervakning, biomarkörer, genomik, läkemedelsutveckling, testning av drogmissbruk och dopning. Bolaget har en väldefinierad go-to-market-strategi för nya regioner och ett team med gedigen erfarenhet av försäljning och affärsutveckling inom life science.

För mer information besök https://capitainer.se/.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media