DAN-NICADII-studie startas för att bredda tillämpningen av det ickeinvasiva Acarix CADScor®System för snabb uteslutning av kranskärlssjukdom

Handhållet instrument utesluter förekomst av kranskärlsstenos, vilket sparar värdefull tid som initialt test och leder till att dyr diagnostik kan undvikas.

Acarix AB (publ) ("Acarix") tillkännagav att man inleder en multi-center-studie av det handhållna CADScor®System för icke-invasiv, akustisk detektering av kranskärlssjukdom ("CAD"). Resultaten från den omfattande studien förväntas bli tillgängliga i början av 2020. Acarix menar att instrumentet har potential att både väsentligt förbättra triage av patienter och minska behovet av kostsamma, ytterligare invasiva diagnostiska undersökningar. Den nya studien syftar till att ge ytterligare stöd för användning av metoden, dokumentera de positiva effekterna på hälsoekonomin och att även bredda användbarheten till patienter i åldersintervallet 30-39 år. Det uppskattade värdet på marknaden för tidig CAD-diagnostik är 100 miljoner Euro enbart i Tyskland, med möjlighet till ytterligare expansion.

CADScor®System kombinerar ultrakänslig akustisk detektering av turbulent arteriellt flöde och hjärtmuskelrörelse i ett handhållet instrument för att generera en patientspecifik s.k. CAD-score på mindre än 8 minuter. Studien leds av Morten Böttcher, MD PhD FESC, Institutionen för kardiologi, Aarhus Universitetssjukhus, Danmark som konstaterar: "CADScor®System som bygger på akustisk inspelning av hjärtljud möjliggör förbättrad riskstratifiering hos patienter med misstänkt CAD. Med ett negativt prediktivt värde på 96% kan detta nya akustiska system för uteslutning av CAD potentiellt komplettera klinisk bedömning när det gäller beslut om behovet av ytterligare undersökningar och kan därigenom minska efterfrågan på mer avancerade, kostsamma och invasiva diagnostiska tester."

Försöksresultaten förväntas omfatta 1,500-2,000 patienter med låg till mellan sannolikhet för CAD från fyra danska sjukhus.

Resultaten av studien förväntas kunna förbättra det negativa prediktiva värdet på 96% vilket skulle ge ytterligare stöd för användning av CADScor®System som ett initialt test för uteslutning av CAD och därmed undvikande av dyra och/eller invasiva diagnostiska tester för många av dessa patienter.

Idag remitteras patienter för CAD-utvärdering genom CT-angiografi, vilket omfattar injektion av kontrastmedel och röntgenexponering. Med hjälp av det icke-invasiva och riskfria CADScor®System kombineras funktionerna från audiogrammet automatiskt med kliniska riskfaktorer (t.ex. kön, ålder och högt blodtryck) för att ge en CAD-score, som i sin tur korrelerar med CAD-risken.

Acarix VD Søren Rysholt Christiansen kommenterade:

"Befintliga data visar redan att CADScor®System på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kan ge svar på angelägna frågor inom CAD-diagnos. Kranskärlssjukdom drabbar mer än 120 miljoner människor över hela världen, men nuvarande former för diagnostik som lätt kan eskalera till att omfatta dyra undersökningar i form av bilddiagnostik och koronarangiografi, kan förbättras och patienternas ångest kan minskas. Med DAN-NICADII-studien förväntar vi oss kunna dokumentera prestanda och ekonomiskt data som stöder användningen av CADScor®System som en snabb, initial test som potentiellt kan leda till en minskning av remitterade patienter med cirka 50%. - En win-win för såväl patienter, sjukvården som för läkaren".

Kontakt:

Acarix AB

Søren Rysholt Christiansen, VD, E-post: dksrc@acarix.com, Telefon: +45 2777 1112

Christian Lindholm, CFO, E-post: secli@acarix.com, Telefon: 07051 18333

Till redaktionen:

Acarix, CADScor®System och mätning av hjärtljud

Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier. Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Den har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s.k. CAD-score, på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än 8 minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter, kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder.

Se mer på www.acarix.com.

Pressfoton: http://www.acarix.com/about-us/press-downloads/press-photos/.

Nyligen publicerad studie: http://heart.bmj.com/content/early/2017/11/09/heartjnl-2017-311944

Taggar:

Prenumerera