Elypta tar in 64 miljoner kronor i en finansieringsrunda ledd av Industrifonden

Report this content

Stockholm, 23 januari - Diagnostikföretaget Elypta som utvecklar ett banbrytande urinprov för tidig upptäckt och uppföljning av cancer, meddelade idag att företaget stängde en sen såddfinansieringsrunda om 64,8 miljoner kronor i december 2019. Industrifonden och Sciety ledde rundan där även bl.a. Norrsken-stiftelsens nyligen etablerade impact-fond, sådd-fonden Nina Capital från Barcelona och Chalmers Ventures som varit delägare sedan starten deltog.

Elypta grundades 2017 för att utveckla världens första urin- och blodprovsteknik baserad på biomarkörer från människans metabolism för tidig upptäckt och mer frekvent uppföljning av cancer. Företaget kommer att använda finansieringen till att slutföra utvecklingen av sitt laboratoriekit och mjukvara för mätning och algoritm-baserad analys av en panel av metaboliter som förändras av cancer. Elyptas medgrundare professor Jens Nielsen, Chalmers, och Dr Francesco Gatto, Chalmers samt Chief Scientific Officer på Elypta identifierade metaboliternas relevans.

”Vi är mycket glada över förtroendet och teamet är väldigt motiverade att nu kunna göra denna nya typ av information tillgänglig för klinisk diagnostik.” kommenterar Francesco Gatto.

Elyptas teknik utvecklas för att så småningom valideras inom flera cancerformer och adressera en global marknad. Den första applikationen kommer att vara ett urintest för tidig upptäckt av återkommande njurcancer, ett tillstånd där det idag saknas lämpliga tester. Applikationen testas nu i den pivotala AURORAX-87A-studien (NCT04006405), den hittills största inom njurcancerdiagnostik. Studien är finansierad med ett EU-anslag till Elypta på 24 miljoner SEK från Horizon 2020 under 2019.

”Vårt första mål är att förbättra uppföljningen av njurcancerpatienter. Prognosen är mycket dålig om en tumör återkommer efter operation och genom att tillhandahålla ett säkert urintest som kan användas mer frekvent än DT (datortomografi) hoppas vi kunna möjliggöra tidigare upptäckt och förhoppningsvis fler botande behandlingar. ”säger Elyptas VD Karl Bergman.

”Finansieringen gör det möjligt för oss att genomföra våra planer och göra vårt första test tillgängligt för såväl urologer och deras patienter som för forskning. Vi är också glada över att ha ett syndikat av investerare med oss som inte bara delar vår vision utan också utvidgar vårt nätverk och bidrar med betydande erfarenhet.”

Jonas Jendi på Industrifonden som kommer att gå in i Elyptas styrelse, kommenterar:

”Elypta kombinerar ledande forskning, mjukvaruutveckling och en solid plan för klinisk validering vilket är helt i linje med vårt investeringsfokus inom healthtech. Teamet arbetar hårt för att överföra spännande vetenskapliga data till känsliga och kostnads-effektiva lösningar för cancer-diagnostik. Vi tror att Elypta har en fantastisk möjlighet att förbättra vården inom detta viktiga fält.”

Tove Larsson, General Partner på Norrsken VC, kommenterar också:

"Elypta har potential att påverka miljoner människors liv då deras lösning kan öka chansen att överleva cancer, en av vår tids vanligaste dödsorsaker. Norrsken är stolta att stötta detta starka team i deras fortsatta arbete med att utveckla banbrytande teknik för tidig upptäckt av cancer”

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Bergman, VD: karl.bergman@elypta.com. Tel: 073 262 53 33

Om Elypta

Elypta är ett företag inom molekylärdiagnostisk som fokuserar på att minska dödligheten i cancer genom att möjliggöra tidigare upptäckt och mer frekvent uppföljning. Den metabolismbaserade liquid biopsy-plattformen som är under utveckling mäter en panel med biomarkörer bestående av glykosaminoglykaner och använder maskininlärningsalgoritmer för att identifiera cancer-specifika signaturer. Elypta driver ett brett utvecklingsprogram inom cancer och den första applikationen som förväntas nå patienter kommer att vara ett test för att möjliggöra tidig upptäckt av återkommande njurcellscancer. www.elypta.com

Den pivotala studien AURORAX-0087A är registrerad på www.clinicaltrials.gov där mer information finns tillgänglig (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04006405). Studien samfinansieras med Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt bidragsavtal nr 849251.

Om Industrifonden

Industrifonden är en svensk venture capital-investerare som under närmare fyra decennier har investerat i nystartade bolag som bygger på ny teknik och innovativa affärsmodeller.  Industrifondens två stora investeringsområden är teknologi, t.ex. informations- och kommunikationsteknik, nya material, automation och robotik samt livsvetenskaper t.ex. läkemedel, medicinteknik, diagnostik och e-hälsa. Genom att investera och vara aktiva ägare i dessa bolag bidrar fonden till att ny forskning och banbrytande idéer förverkligas och skapar långsiktig nytta för samhället. I Industrifondens  portfölj finns bolag som Calliditas, Oncopeptides, Gesynta Pharma. Läs mer på www.industrifonden.com

Om Sciety

Sciety är ett investeringsnätverk specialiserat på nordiska bolag inom life science och health tech. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag för Sciety och dess medinvesterare. Vårt mål är att innovationer inom life science når sin fulla potential. www.sciety.se

Om Norrsken

Norrsken VC är en 100 miljoner Euro s.k. impactfond startad av Norrsken Foundation i december 2019. Fonden investerar i skalbara startup-bolag som använder teknik och starka affärsmodeller för att lösa vår tids största utmaningar.  www.norrskenfoundation.org/vc/

Om Chalmers Ventures

Chalmers Ventures har 15 års erfarenhet av att sammanföra idégivare med drivna entreprenörer, och stötta team som vill ta sin teknikbaserade affärsidé och skapa ett globalt företag. Chalmers Ventures erbjuder expertcoaching, ett stort nätverk och finansiering. De är rankade som den bästa nordiska universitetsdrivna inkubatorn och som en av de topp tio bästa i världen enligt UBI Global. Chalmers Ventures har sitt kontor i Göteborg och är ett helägt dotterbolag till Chalmers Tekniska Högskola. www.chalmersventures.com

Om Nina Capital

Nina Capital är en europeisk fond med inriktning på investeringar i tidiga skeden i healthtechföretag. Fonden investerar i såväl europeiska företag som i amerikanska företag med kopplingar till Europa. Investeringsstrategin är inspirerad av en vision för framtiden där data framtagen genom datoranvändning och ny teknologi kan ge meningsfull insikt för förbättrad hälsa och tillgång till vård. www.nina.capital.

Prenumerera