GENs 2019 Topp 10 Under 40 lista väljer Francesco Gatto från Elypta som en kommande ledare inom biotech

Report this content

Stockholm, 15 maj, 2019: Den internationellt ledande biovetenskapliga tidskriften Genetic Engineering & Biotechnology News (GEN) har valt Francesco Gatto, grundare och forskningschef på det svenska liquid biopsyföretaget Elypta som en av 10 kommande ledare på deras Top 10 under 40-lista, 2019. Nomineringar från hela världen ligger till grund för urvalet som syftar till att identifiera kommande ledare bland life science-specialister inom universitet, företagsvärlden, ideella organisationer och statliga myndigheter. Francesco är en av fem på listan som kommer från företag. Av övriga fem kommer fyra från akademin och en delar sin tid mellan en akademisk institution och en ideell organisation inom hälso- och sjukvården.

Utmärkelsen är ytterligare en i raden som Francesco förärats. Förra året utnämndes han till en MIT Innovator under 35 i Europa, tidigare i år valdes han till årets pionjär av samma organisation och den 18 maj får Francesco ta emot Karin Markides innovationspris vid Chalmers promotionshögtid för sin ”tydligt visade entreprenöriella förmåga i sitt sätt att kombinera innovativ grundforskning och kommersialisering med gränsöverskridande samarbeten och starka nätverk.”

Francesco har en doktorsexamen i systembiologi vid Chalmers tekniska högskola och är civilingenjör i kemiteknik från Padova universitet. Han har tillbringat 5 år med att skapa modeller för cancercellers metabolism. Tekniken bygger på 19 biomarkörer som Francesco Gatto identifierade under sin tid som doktorand på Chalmers och som Visiting Scholar at University of California, San Diego. Användningen av maskininlärningsbaserade algoritmer bidrar till att upptäcka förekomst av cancer från biomarkörsmätningarna. Francesco är medförfattare till 16 vetenskapliga artiklar och har som innovatör lämnat in 3 patentansökningar. Hans forskning ligger till grund för innovationen som utgör Elyptas diagnostiska metod.

"Jag är mycket glad över att få denna utmärkelse, speciellt nu när Elypta står inför att kommersialisera den första metabolismsbaserade liquid biopsy metoden. Syftet är att förse cancerspecialister med ett mycket känsligt diagnostiskt verktyg för både övervakning av återfall av cancer efter kirurgi och för att säkerställa att potentialen hos den individ-baserade, nya generationen immunoterapier och cancervacciner kan realiseras,” säger Francesco. "Dessutom hoppas jag att detta erkännande kommer att uppmuntra andra unga forskare utvärdera möjligheterna till kommersialisering av sina forskningsresultat.”

GENs A-Lista över kommande ledare finns på: www.genengnews.com/a-lists/top-10-under-40-of-2019/.

Till redaktionen:

Elypta är ett privatägt svenskt företag inom molekylärdiagnostik grundat på forskning från Chalmers universitet i Göteborg. Tekniken bygger på 19 biomarkörer, som Francesco Gatto identifierade under sin tid som doktorand på Chalmers, samt maskininlärning och algoritmer. De genererade mätvärdena identifierar olika cancertypers individuella signaturer. Elypta har ett brett utvecklingsprogram och det första testet som förväntas nå marknaden syftar till att möjliggöra tidig upptäckt av återfall hos patienter med njurscellscancer. En prospektiv multi-centerstudie är i planeringsfas för validering av metodens kliniska prestanda för denna indikation.

www.elypta.com.

För ytterligare information kontakta:

Karl Bergman, VD: karl.bergman@elypta.com. Tel: +46 73 262 53 33

Francesco Gatto, Chief Scientific Officer: gatto@elypta.com. +46 (0)764 071929

Taggar:

Prenumerera

Media

Media