Gradientech meddelar att man erhållit Notice of Allowance från det amerikanska patentverket

Report this content

Uppsala, 21 augusti 2019. Gradientech AB meddelar idag att företaget har fått ett så kallat ”Notice of Allowance” från det amerikanska patentverket avseende patentansökan nr. 14 / 903,032, ” Use of a Fluidic Device”. Patentansökan omfattar skydd av metoden att bestämma den lägsta inhibitoriska antibiotikakoncentrationen (MIC, Minimum Inhibitory Concentration) av ett bakterieprov i en mikrofluidik-kontrollerad miljö. Detta är en del av teknikplattformen i företagets diagnostiska system QuickMIC™ för ultrasnabb antibiotikaresistenstestning (AST). Ett preliminärt godkännande ”Notice of Allowance” innebär att det amerikanska patentverket har för avsikt att godkänna patentet, vilket ger Gradientech patentskydd fram till minst 2034 i USA. Gradientech har redan beviljats patentskydd för MIC-bestämning i Europa, Japan och Kina.

För mer information kontakta:

Sara Thorslund, VD Gradientech, Tel 073-629 3580, sara.thorslund@gradientech.se

TILL REDAKTIONEN

Om Gradientech AB

Gradientech är ett svenskt bioteknik- och diagnostikbolag som utvecklar medicintekniska produkter baserade på mikrofluidik. Våra produkter gör det möjligt att analysera cellers rörelser i realtid och studera hur biologiska prover svarar på kontrollerbara koncentrationsgradienter. Vårt fokus är för närvarande QuickMIC™, ett system för ultrasnabb antibiotikaresistensbestämning. Lösningen möjliggör snabb diagnostik av sepsispatienter, något som bidrar till ökad överlevnad, minskade vårdkostnader och minskad antibiotikaresistens.
www.gradientech.se

Prenumerera