• news.cision.com/
  • Let'em know AB/
  • Innovativa diagnostikbolaget ABC Labs och Guldpillervinnaren Capitainer krokar arm – erbjuder test av Covid-19-antikroppsnivåer på torkat blod från egenprovtagning i hela Sverige

Innovativa diagnostikbolaget ABC Labs och Guldpillervinnaren Capitainer krokar arm – erbjuder test av Covid-19-antikroppsnivåer på torkat blod från egenprovtagning i hela Sverige

Report this content

Stockholm, Sverige, 3 november, 2021. ABC-Labs erbjuder från och med 8 november analys av Covid-19-antikroppsnivåer på torkat blod från egenprovtagning med Guldpillervinnaren Capitainers qDBS-kort. Provtagningsmetoden har bevisats fungera bra under pandemin. Inte minst dess skalbarhet har varit värdefull. Ett qDBS-kort och allt övrigt som behövs för provtagningen inklusive en tydlig instruktion skickas till patienten per post, provet tar patienten själv och skickar sedan in provkortet till labbet. Provsvar levereras inom några dagar.

Flera studier med den nya provtagningsmetoden av bl.a. Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten har redan genomförts och en stor studie med 5000 patienter från Sveriges äldreboenden har nyligen startats. Capitainers qDBS-teknologi för egenprovtagning i hemmiljö fungerar väl. Studier har visat att >95 procent av qDBS korten som returnerades till labbet uppfyllde kvalitetsstandarden för korrekt analys för klinisk diagnos.

” Att göra testning prisvärd och lättillgänglig har varit avgörande för pandemihanteringen och är en nyckelkomponent i uppbyggnaden av en stabil infrastruktur för hälso- och sjukvård. Vårt partnerskap med Capitainer kommer göra det enklare och bekvämare för människor att provta i hemmet och genom avancerade labbanalyser kan de testa antikroppsnivåer på ett tillförlitligt sätt. Vi kommer att bygga vidare på detta genom att lansera liknande produkter som förbättrar interaktionen mellan patienter och sjukvården, bland annat genom fjärrmonitorering av kroniska sjukdomar, screening av virus samt tidig upptäckt av riskfaktorer.” säger Ahsan Amjad, VD ABC Labs

Christopher Aulin, VD om Capitainer kommenterar:

”Vi är oerhört glada att ABC Labs nu möjliggör att vårdgivare, apotek eller företagshälsovårdföretag kan skicka laboratorieantikroppstester för Covid-19 till ABC Labs för analys. Lösningen med ABC Labs innebär både möjlighet till egenprovtagning eller assisterad provtagning och vi upplever stort intresse för att få ett trovärdigt svar om antikropparsnivåer och slippa förlita sig på snabbtester med osäker precision.”

Om hemprovtagning med qDBS

Capitainers produkt qDBS bygger på DBS-teknik (Dried Blood Spot) och är utvecklad av forskare inom nanoteknologi vid KTH i samarbete med forskare från KI. Till skillnad från andra lösningar som bygger på DBS säkerställer qDBS att man får en exakt mängd blod, vilket ger mer tillförlitliga analysresultat och möjliggör fler användningsområden. Provtagningskortet kan transporteras till ett laboratorium med vanlig post utan att kyl- eller specialförpackningar behöver användas.

Provtagningsflöde

  1. Kortet levereras tillsammans med tillbehör för provtagning i en skyddsförpackning som öppnas av patienten.
  2. Med hjälp av en automatisk lancett görs enkelt ett stick i fingret
  3. En stor droppe blod appliceras på kortet som automatiskt mäter upp 10µl
  4. Patienten får omedelbar bekräftelse på lyckad provtagning genom att uppsamlingsdisken är synligt bakom genomskinlig plast
  5. Kortet placeras i ett pappersbaserat returfodral och läggs därefter i ett kuvert och skickas till laboratoriet

Kontakter

Ahsan Amjad, VD ABC Labs, 073 330 28 73 ahsan@abclabs.se

Christopher Aulin, VD Capitainer, 0708 977 577 aulin@capitainer.se

Om ABC Labs

ABC Labs grundades i Stockholm i april 2020, som ett direkt svar på behovet av snabbt skalbara, toppmoderna PCR- och ELISA-tester för att kunna platta ut kurvan när det gäller antal smittade och sjuka i Covid 19 under pandemin och rädda liv. Att fortsätta med dessa tester är fortfarande ABC Labs fokus. Tusentals tester görs dagligen för både Folkhälsomyndigheten och ett antal regionala och privata vårdgivare och ABC Labs är fortfarande bland de största privata aktörerna som stöder den svenska strategin.

Den infrastruktur som byggts upp kommer framöver att utnyttjas för att tillhandahålla kostnadseffektiv och viktig diagnostik i stor skala för vårdgivare, arbetsgivare och beslutsfattare. ABC Labs grundades av Per Båtelson, Ahsan Amjad, Ola Winqvist, Maria Rankka och Johannes Schildt och alla tester utförs på ett toppmodernt laboratorium på Biomedicum på Campus Solna.

För mer information besök https://www.abclabs.se/.

Om Capitainer

Capitainer AB är ett svenskt Medtech-företag som grundades 2013 av professor Olof Beck från Institutionen för klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet och professorer Göran Stemme, Assoc. Prof. Niclas Roxhed och PhD Gabriel Lenk från avdelningen för Mikro- och Nanosystem vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Sverige och affärskonsult Peter Bräutigam.

Capitainer är en leverantör av intelligenta lösningar för att samla upp en exakt mängd blod eller plasma vid kapillärprovtagning för att därefter spara proverna i torkad form. Tillämpningen finns inom många marknadssegment, inklusive men inte begränsat till, terapeutisk läkemedelsövervakning, biomarkörer, genomik, läkemedelsutveckling, testning av drogmissbruk och dopning. Bolaget har en väldefinierad go-to-market-strategi för nya regioner och ett team med gedigen erfarenhet av försäljning och affärsutveckling inom life science.

För mer information besök https://capitainer.se/.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media