• news.cision.com/
  • Let'em know AB/
  • Lansering av Capitainer® B Vanadate, ett kort för provtagning av torkat blod som eliminerar risken för felaktiga testresultat vid analys av PEth

Lansering av Capitainer® B Vanadate, ett kort för provtagning av torkat blod som eliminerar risken för felaktiga testresultat vid analys av PEth

Report this content

Stockholm den 12 oktober, 2021. Svenska medicinteknikföretaget Capitainer meddelade idag att man lanserar sitt patentsökta kort för provtagning av torkat blod, Capitainer B® Vanadate. Kortet är speciellt framtaget för korrekt analys av PEth, en viktig markör för långvarigt alkoholintag/missbruk.

Användning av torkat blod (DBS eller dried blood spot) har föreslagits som en metod för att eliminera problemet med att Peth kan fortsätta att bildas efter provtagning i traditionella, venösa blodprover. Med vanlig DBS-teknologi är problemet att man inte kan säkerställa en exakt provvolym på grund av den s.k. hematokriteffekten. Med Capitainer B® Vanadate kommer man till rätta med båda dessa problem samtidigt och därmed har en ny och bättre standard skapats.

"Resultatet av en PEth-analys kan få rättsliga konsekvenser för den person som testas. Behovet av en lösning för provtagning och analys som garanterar ett korrekt och exakt resultat är därför mycket stort. Capitainer B® Vanadate gör detta möjligt”, säger Olof Beck, professor i analytisk toxikologi och farmakologi vid Karolinska Institutet.

Flera laboratorier har redan utvärderat produkten och implementerar nu analysering av PEth från prover tagna med Capitainer B® Vanadate. Capitainer samarbetar med Waters Sweden för att ta fram ett analysprotokoll i syfte att göra det enklare för nya laboratorier att införa systemet på ett standardiserat sätt.

”Intresset för PEth som markör ökar hos våra kunder. Waters har kompetensen och instrumenten för analys. En totallösning där det både är enklare att samla in proverna och där resultatet är av högre kvalitet kommer sannolikt att öka intresset ytterligare”, säger Per Ragneborn, Nordic Sales Manager, Waters Sweden.

Capitainer® B Vanadate bygger på samma teknik som Capitainer® qDBS med bevisad hög precision avseende provvolym tack vare avancerad mikrofluidik. Blodprovet tas genom ett stick i fingret varefter en droppe blod samlas upp på kortet och bildar en exakt volym torkat blod som sen kan transporteras utan kylförvaring. Den nya produkten innefattar Capitainers patentsökta teknik där kortet är förbehandlat med en hämmare av PLD, det enzym som katalyserar bildandet av PEth. Capitainer® B Vanadate eliminerar behovet utbildad sjukvårdspersonal för blodprovstagning, något som möjliggör ett effektivare arbetsflöde för testning samt relativt smärtfri och mindre invasiv blodprovstagning för patienten.

Christopher Aulin, VD för Capitainer kommenterar: "Lanseringen är ett stort steg framåt i tillämpningen av vår plattform för mikroprovtagning. Med Capitainer® B Vanadate är jag övertygad om att vi lanserar en produkt som är bättre än dagens standard och som kan göra verklig skillnad när det gäller testning av alkohol i blodet inklusive analysresultat som går att lita på".

Kontakter

Christopher Aulin, VD t: +46 708 977 577

e-post:  aulin@capitainer.se


Media

Richard Hayhurst/Ola Björkman

Till redaktionen

Om alkoholmarkören PEth

PEth finns i röda blodkroppar och är en onormal fosfolipid som bildas i närvaro av etanol. Det bildas via en transfosfatidyleringsreaktion av fosfolipas D (PLD). PEth ackumuleras med frekvent alkoholkonsumtion och är därför en markör för långvarigt alkoholintag.

I blod som innehåller etanol vid provtagning kan PEth fortsätta att bildas efter provtagning, något som leder till falskt förhöjda koncentrationer. Detta är ett välkänt problem som också förekommer i venösa blodprover. Bildandet av PEth kan stoppas genom att hämma PLD-aktiviteten. Natriummetavanadat (NaVO3) är en effektiv PLD-hämmare som stoppar bildandet av PEth.

Om Capitainer

Capitainer AB är ett svenskt Medtech-företag som grundades 2013 av professor Olof Beck från Institutionen för klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet och professorer Göran Stemme, Assoc. Prof. Niclas Roxhed och PhD Gabriel Lenk från avdelningen för Mikro- och Nanosystem vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Sverige och affärskonsult Peter Bräutigam.

Capitainer är en leverantör av intelligenta lösningar för att samla upp en exakt mängd blod eller plasma vid kapillärprovtagning för att därefter spara proverna i torkad form. Tillämpningen finns inom många marknadssegment, inklusive men inte begränsat till, terapeutisk läkemedelsövervakning, biomarkörer, genomik, läkemedelsutveckling, testning av drogmissbruk och dopning. Bolaget har en väldefinierad go-to-market-strategi för nya regioner och ett team med gedigen erfarenhet av försäljning och affärsutveckling inom life science.

För mer information besök https://capitainer.se/.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media