• news.cision.com/
  • Let'em know AB/
  • Patent beviljat i Japan för Lobsor Pharmaceuticals nya terapisystem Lecigon® för behandling av avancerad Parkinsons sjukdom

Patent beviljat i Japan för Lobsor Pharmaceuticals nya terapisystem Lecigon® för behandling av avancerad Parkinsons sjukdom

Report this content

Uppsala, 30 oktober, 2019. Lobsor Pharmaceuticals AB, ett privatägt svenskt företag med säte i Uppsala, meddelade idag att det japanska patentverket har beslutat bevilja ett patent som täcker Lecigon®, ett nytt terapisystem för symptomatisk behandling av Parkinsons sjukdom i avancerat stadium. Lecigon® är en egenutvecklad, farmaceutisk gelformulering som innehåller en kombination av levodopa / karbidopa och entakapon för kontinuerlig infusion direkt in till tunntarmen via en nyutvecklad bärbar pump som endast väger 139 g.

Ulf Rosén, VD och medgrundare av Lobsor kommenterar: ”Jag är mycket glad över att lägga Japan till listan över länder där vi har beviljade patent, något som ytterligare stärker vårt patentskydd globalt. Tidpunkten för beskedet är perfekt då vi har initierat processen att utvärdera potentiella kommersiella partnerskap i Asien i allmänhet och i Japan i synnerhet”.

Det finns cirka 200 000 patienter som lider av Parkinsons sjukdom i Japan, och antalet patienter ökar i takt med den åldrande befolkningen.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Rosén, grundare och VD för Lobsor Pharmaceuticals AB

Telefon: +46 70 686 29 16

E-post: ulf.rosen@lobsor.com 

Web: http://www.lobsor.com/

Om Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom (PD) är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen efter Alzheimers sjukdom. PD är åldersrelaterad och drabbar nästan 1% av befolkningen över 60 år och 5% över 85 år, med stor hälso-, social och ekonomisk påverkan. PD är en progressiv sjukdom där dopaminerga neuroner är degenererade. Dopaminbrist vid (striatala) receptorställen presenterar både motoriska och icke-motoriska funktionshinder, såsom bradykinesi (långsam rörelse), skakningar, rigiditet (stelhet), postural instabilitet, depression och sömnstörningar. Symtomen varierar mellan patienter och antalet symtom och svårighetsgraden tenderar att öka över tid, vilket ger en mer komplex klinisk bild.

Parkinsons sjukdom, särskilt i sitt avancerade stadium, är en förödande sjukdom med symtom som omfattar okontrollerbar skakning eller tremor, brist på koordination och problem med talet. Inte mindre uppskattningsvis 7-10 miljoner människor världen över lever med Parkinsons sjukdom och för de flesta patienter kommer deras sjukdom så småningom att nå det avancerade stadiet. Dessutom är oregelbunden gastrisk funktion en viktig anledning till att patienterna inte kan behandlas oralt utan i stället används ett litet rör som via bukväggen används för farmaceutisk infusion i duodenum.

Allteftersom sjukdomen utvecklas når patienterna till slut stadiet som definieras som avancerad Parkinsons sjukdom. Det uppskattas att cirka 10% av patienterna med PD befinner sig i avancerad fas men endast 10-30% av dem får adekvat behandling. De avancerade terapierna förväntas fortsätta växa i många år framöver.

Om Lobsor

Lobsor Pharmaceuticals är ett privatägt företag baserat i Uppsala, Sverige och grundades i slutet av 2013. Lobsor är ett helägt dotterbolag till Lobsor Holding AB. Grundarna av Lobsor, Ulf Rosén och Roger Bolsöy, har betydande tidigare erfarenhet av behandling av Parkinsons sjukdom i avancerade stadier, särskilt kontinuerlig infusion av levodopa i tunntarmen via en pump.

Baserat på denna erfarenhet och i nära samarbete med ledande neurologer och patientorganisationer som har stor kunskap om de medicinska behoven har Lecigons behandlingssystem utvecklats för att öka livskvaliteten för individer som drabbats av progressiv Parkinsons sjukdom och där invasiv behandling är tillämplig.

Lobsor har tecknat ett avtal med Nordic InfuCare om försäljning, marknadsföring och distribution av Lecigon på den nordiska marknaden.

År 2018 bildade grundarna av Lobsor, ett amerikanskt företag, Intrance Medical Systems Inc., med ansvar för kommersialisering i USA och Kanada. Flera kontakter har redan tagits med FDA. Dessutom utvärderar Lobsor nu olika kommersiella strategier för att säkerställa att behandlingen ska kunna göras tillgänglig för patienter på den europeiska marknaden och i resten av världen.

Om Lecigon

Den nya, patenterade behandlingen är en farmaceutisk gelformulering innehållande en kombination av levodopa / karbidopa och entakapon i en 50 ml förfylld behållare för kontinuerlig infusion i tunntarmen. Behandlingsystemet omfattar en nyutvecklad bärbar och liten pump som bara väger 134 gram. Lecigon, marknadsförs i Norden genom ett samarbete med NordicInfu Care.

Prenumerera