Rutger Arnhultinvesterar i utvecklingen av ett behandlingsystem för Parkinsons sjukdom i avancerat stadium

Report this content

Stockholm den 2 november, 2021:  Rutger Arnhult med fastighetsinnehav både i Sverige och USA har, via sitt privata bolag M2 Asset Management AB beslutat investera i New York-baserade Intrance Medical System Inc. Intrance är ett privatägt biofarmabolag med fokus på utveckling och kommersialisering av sin ledande produkt för behandling av Parkinsons sjukdom i avancerat stadium i USA, Kanada, Mexiko, Sydamerika, Japan och Taiwan. Bolaget genomför för närvarande en serie A-runda om 15 miljoner dollar för att inleda pivotala kliniska prövningar som grund för förväntat marknadsgodkännande av FDA och efterföljande kommersiell lansering i USA i slutet av 2024. Erik Selin har tidigare beslutat att investera 8 av 15 miljoner USD. Rutger Arnhult investerar nu 3 miljoner USD och blir också han en betydande aktieägare i bolaget. 

"Det gläder mig mycket att kunna välkomna Rutger Arnhult som aktieägare i bolaget. Serie A-rundan är nu fulltecknad och kommer att stängas under de närmaste dagarna. Vi för dock fortsatta samtal med ytterligare investerare och styrelsen har godkänt överteckning i begränsad omfattning", säger styrelseordförande och medgrundare Ulf Rosén.

Han fortsätter ”Tidpunkten för att tillföra betydande finansiella resurser till bolaget är väl vald i relation till planen att initiera det kliniska utvecklingsprogrammet, erhålla IND-godkännande och starta den efterföljande pivotala, kliniska studien i början av 2022".

Intrance Medical Systems (IMS) grundades 2018 som en oberoende spin-out från svenska Lobsor Pharmaceuticals AB, grundat av Ulf Rosén och Roger Bolsöy. Lobsor utvecklade och patenterade trippelkombinationen av levodopa/karbididopa och entakapon för infusion direkt i tunntarmen via en bärbar pump som bara väger 134 gram. I de senare stadierna av sjukdomen blir oral medicinering besvärlig och komplex med en försämring av den dagliga funktionaliteten och livskvaliteten (QoL). Genom infusion av de aktiva substanserna direkt i tunntarmen kan medicineringen kontrolleras så att funktionalitet och QoL signifikant förbättras. Behandlingsystemet kommersialiseras för närvarande i Europa under namnet Lecigon® av STADA/Britannia som förvärvade Lobsor Pharmaceuticals i september 2020. IMS äger en portfölj av patent och patentansökningar som täcker USA, Kanada och Japan. Förutom dessa länder har IMS de kommersiella rättigheterna även i Syd-/Centralamerika.

"Att investera i life science-segmentet är inget nytt för mig. Produkten har validerats av tillsynsmyndigheter i EU och kommersialiseras nu i Europa efter avyttring till en strategisk köpare. Detta visar att produkten fungerar och accepteras av marknaden,” säger Rutger Arnhult. Han fortsätter, "förutom att jag ser den kommersiella potentialen i USA, vill jag vara en del av ett företag som kan förändra människors liv på ett positivt sätt".

Om Intrance Medical Systems

Intrance Medical Systems, Inc är ett privat biopharma-företag med fokus på utveckling och kommersialisering av sin ledande kliniska produkt för behandling av avancerad Parkinsons sjukdom i USA, Kanada, Mexiko, Sydamerika, Japan och Taiwan. Intrances ledande produkt, känd som Lecigon® i Europa, är en kombinationsbehandling med levodopa, karbidopa och entakapon för enteral infusion hos patienter med avancerad Parkinsons sjukdom. Produkten som för närvarande framgångsrikt lanseras kommersiellt på flera viktiga marknader, får snabbt marknadsandelar och acceptans från användarna. Bolaget planerar att gå vidare med sitt kliniska utvecklingsprogram i USA inom denna indikation och har lämnat in en ansökan om klinisk prövning (IND, Investigational New Drug) till amerikanska Food and Drug Administration (FDA). Mer information finns i intrancemedical.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrick Shea, CEO, Intrance Medical Systems Inc., Patrick.shea@intrancemedical.com

Ulf Rosén, ordförande i styrelsen, Intrance Medical Systems Inc., Ulf.rosen@intrancemedical.com

Om Rutger Arnhult

Rutger Arnhult, född 1967, är en svensk entreprenör och affärsman med fokus på fastighetsinvesteringar i både Skandinavien och USA. Har en civilekonomexamen från Lunds universitet.  Efter att ha arbetat som finansiell analytiker, sökte han sig till fastighetsmarknaden 1996, där han blev alltmer erkänd och byggde upp flera företag inklusive Corem och Klövern som båda är noterade på den svenska aktiemarknaden. 

Under sin tid på Klövern, initierade Arnhult förvärv och utveckling av fastighetsprojekt i New York (mid-Manhattan) inklusive 1245 Broadway (2018), strax därefter 28&7 på 7th Ave,417 Park Avenue och senast 118 10th Ave.  Med ägande av> 40,000 kvm högkvalitativa kontorslokaler, är han den ledande aktören bland en grupp skandinaviska fastighetsinvesterare med projekt på Manhattan.

Arnhults privata fastighetsbolag M2 Asset Management agerar som holdingbolag för ett antal betydande investeringar i flera nordiska, börsnoterade fastighetsbolag inklusive Corem, Sagax, Wästbygg och Castellum. Det senare är Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med Arnhult som ordförande sedan mars 2021. Han har även lett den senaste fusionen med ett annat stort fastighetsbolag, Kungsleden och förvärvat en kontrollpost i det norska bolaget Entra.

Förutom att investera i fastigheter har M2 Asset Management även investerat i andra sektorer inklusive medtech- och bioteknik.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media